Hem / Produkter / Autoklavering & Sterilisering / Steriliseringslösningar för industri

Industriella steriliseringslösningar 

Helt kundanpassade steriliseringslösningar anpassade och optimerade för applikation, effektivitet och tillverkningskrav. Alla modellerna går att få med full GMP.

Fedegari erbjuder industriella lösningar utkristalliserade till maskiner och anläggningar för nischapplikationer, där serieproduktionssystemen inte räcker till. Dessa lösningar utvecklas i nära samarbete med kunden för att tillgodose specifika produktionsbehov som automatisering av läkemedelsprocesser och ökad produktivitet. För detta ändamål drar Fedegari nytta av beprövade tekniska lösningar under många års verksamhet inom området. Efter att ha verifierat projektets genomförbarhet och genomfört en undersökning av layout och tekniska krav, utvecklar vi specifika lösningar för att garantera maximal prestanda. Fedegaris design och konstruktion av maskiner och system med helt unika egenskaper är resultatet av djup kunskap om processer och relaterade kritiska frågor från en stor erfarenhetsbas.

Fedegaris erfarenhet är tillgänglig för kunder för att säkerställa full genomförbarhet och tillfredsställelse av alla behov av integration mellan processtekniker för helt integrerade lösningar för sterilitet i industriskala.

Läs mer på https://fedegari.com/en/industrial-solutions/ eller se modellfamiljerna här nedan. 

Steriliseringslösningar för industri

 

Fedeigri FOF Saturated Steam Sterilizer (Fedegari FOF)

 • Tillämpningar: Bio-farmaceutiskt
 • Laster: Förslutna eller öppna behållare, filter, maskindelar, verktyg, inslagna verktyg, plagg, glas
 • Processer: Sterilisering med mättad ånga

FOF-serien är konklusionen av Fedegaris arbete: arbeta hårt för att skapa enkelhet för dig utan att kompromissa med prestandan. Fedegari garanterar högsta prestanda tack vare sin erfarenhet och dagliga arbete med kunder: tekniska lösningar, utveckling av programvara och komponenter.

FOF-serien är den mest flexibla lösningen för mångsidig sterilisering inom biofarmaindustrin. Från fasta och porösa laster till vätskor i öppna eller icke-hermetiskt förseglade behållare. FOF sterilisator med mättad ånga är också lämplig för tyndallisering, pastörisering och inaktivering.

FOA - STEAM AIR MIXTURE STERILIZER (Fedegari FOA)

 • Tillämpningar: Livsmedel, Bio-farmaceutiskt
 • Last: Konserverad mat, stora volym parenteraler, blodpåsar, sprutor
 • Processer: Sterilisering

Sterilisering av vattenhaltiga lösningar i förseglade behållare (som LVP: er - stora volym parenteraler, injektionsflaskor, PFS - förfyllda sprutor, blisterförpackningar, etc.) delar ett vanligt problem: trycket inuti den primära behållaren är högre än trycket på mättad ånga utanför vid samma temperatur. Detta kan påverka produkten och/eller själva behållaren.

Med Fedegaris unika lösning för mottryckssterilisering med en mix av luft och ånga i kontrollerat tryck möjliggör effektiv sterilisering av många olika laster.

FOD - STERILISERING MED TORR VÄRME (Fedegari FOD)

DEN PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR ATT UTFÖRA STERILISERING OCH DEPYROGENATION MED TORR VÄRME.

 • Användningsområden: Bio-farmaceutiskt
 • Laster: Verktyg, glas
 • Processer: Depyrogenering, sterilisering

FOD-ugnar, likt autoklaver, kör batchprocesser och är den idealiska lösningen för sterilisering av alla de produktionslinjer med värmetålig last där variationen i produkter, partier och format inte tillåter användning av kontinuerliga sterilisatorer, t.ex. tunnlar. FOD-ugnarnas främsta fördel ligger på dess klassificering för filtrering av partikelföroreningar.

FOW - SUPERHEATED WATER STERILIZER (Fedegari FOW)

 • Applikationer: Läkemedel, mat, kosmetisk
 • Last: Konserverad mat, stora volym parenteraler, blodpåsar, sprutor
 • Processer: Sterilisering

FOW-vattenkaskadsterilisatorer utför mottryckssterilisering med överhettat vatten.

I överensstämmelse med cGMP- och FDA-standarder för LVP-produkter är FOW-autoklaver lämpliga för att behandla laster i behållare som kan deformeras på grund av tryckskillnaden mellan kammaren och själva behållaren.

När produkten kan separeras eller för att påskynda termiska övergångsfaser kan hela lasten roteras under hela steriliseringsprocessen.

FOWS - WASHER STERILIZER (Fedegari FOWS)

Diskning, dekontaminering, sterilisering och torkning?  FOWS LÖSER DET I EN OCH SAMMA KAMMARE!

 • Användningsområden: Livsmedel, Bio-farmaceutiskt, Kosmetika
 • Laster: Förpackade och oförpackade behållare, filter, maskindelar, hermetiskt slutna behållare, verktyg, förpackade verktyg, textil, glas
 • Processer: Diskning & sterilisering

Disk-sterilisatorn är en absolut unik lösning med många fördelar från Fedegari, designad för att förbättra och förenkla alla rengöringskrav när lasterna måste komma in i en kontrollerad miljö. FOWS-disk-sterilisatorn är en hybridlösning som är lämplig för diskning, dekontaminering, sterilisering och torkning av olika typer av laster, vilket tidigare ingen maskin någonsin kan göra.

 E-post: mail@milmedtek.se

Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona

 Telefon: +46 455 332 770 

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2024 |  Om cookies