0 produkter / 0,00kr

Till varukorgen-ikon

0

Hem / Produkter / Anaerob, Fysoxia, Hypoxia och Normoxia

Anaerob- och hypoxiainkubering

Gaskontrollerade arbetsstationer anpassade för odling av celler och media som kräver förhållanden med lågt eller inget syre i luften. Med helt förslutna system elimineras den chock celler får i till exempel en CO2-inkubator när luckan öppnas. 

Läs mer om modellerna längre ned på sidan.

Betydligt bättre resultat med hypoxia

Med Baker Ruskinns teknik med helt förslutna arbetsstationer med hypoxisk (normoxisk) eller anaerob miljö kan optimal miljö för de celler som ska odlas uppnås. Vi kallar det fysiologisk syrehalt - Dvs. cellerna får växa i samma syrehalt som finns i den vävnad där de normalt befinner sig, detta ger kraftigt förbättrade odlingsresultat!

En av de största fördelarna med att arbeta i en Baker Ruskinn arbetsstation med hypoxisk eller anaerob miljö är att de helt kan anpassas på ett sätt så att hela tillväxten och undersökningen sker inne i kammaren i en och samma miljö. De är mycket flexibla vad gäller vilken extern utrustning som går att ställa in i arbetsbänkarna. Ett utmärkt exempel är våra digitala mikroskop från Etaluma, som kan ställas in i arbetsstationen och varifrån all mikroskop, fotografering och filmning av celler utvecklingi kan utföras i den miljö där cellerna trivs och mår bra. Läs mer längst ner på denna sidan. Exempelbilder på celler och vävnader tagna med Etaluma LS620 med trekanals fluorescens visas här under: 

White Paper

Update on hypoxia-inducible factors and hydroxylases in oxygen regulatory pathways: from physiology to therapeutics:

White Paper

Increasing Cell Adherence with a Hypoxia Workstation: 

(klicka på bilden för att öppna)

Bilder tagna med Etalumas fluorescensmikroskop LS620 med blå, grön och röd fluorescens. Dessa digitala mikroskop är anpassade för att placeras bland annat Baker Ruskinns arbetsstationer, läs mer längst ner på sidan. 

Bugbox - Anaeroba och mikroaerofila arbetsstationer

Kraftfulla anaeroba / mikroaerofila arbetsstationer i ett kompakt format för den begränsade arbetsytan

Ruskinn Bugbox anaerobic workstations are designed specifically to help microbiologists cope with rising workloads and provide the best primary isolation rates. Read plates easily without exposing them to oxygen. With quick and easy access via the Ezee Sleeve™ gloveless port system and energy-saving lighting that provides perfect illumination, Bugbox is easy to use. Its compact size meets the needs of even the smallest laboratory spaces. Adjustable temperature and humidity provides a precisely controlled environment that is optimal for cell growth, with no dry spots. Compared wth anaerobic jars, Bugbox is economical with a lower cost per plate, and more reliable, providing a stable atmosphere.

Klicka här för mer information!

Bugbox Plus, med större interlock och kammare

Concept - Anaeroba och mikroaerofila arbetsstationer

The Concept range has been rigorously tested to maximize productivity of systemized anaerobic or microaerophilic incubation; bringing together a host of features that you can trust, bringing immediate benefits to your busy laboratory.  

The removable pop-off front cover (Pop-Off™) makes set-up and cleaning so easy; the modular-design provides users with true flexibility to expand and upgrade work spaces. It is by getting the small things right that sets this range apart. We know just how crucial it is for your equipment to support your teams to deliver effectively and efficiently every day

Klicka här för mer information!

InvivO2 - Arbetsstationer för fysiologiska cellkulturer

Culture as Nature Intended

Our InvivO2 workstation is packed with new, innovative
features that allow you to study even the most complex cell interactions under perfect physiological oxygen conditions. Whether you’re hoping to replicate the environment of blood vessels or lung tissue, the InvivO2 is the best tool for the job.

Easy to use and adaptable to meet your needs, especially for cell
culture applications that require carefully controlled oxygen regulation, InvivO2  offers accurate and stable user-defined environmental controls, direct access to the inner chamber.

Klicka här för mer information!

SCI-tive - Arbetsbänkar för hypoxia

Baker Ruskinn's SCI-tive range of advanced hypoxia workstations is perfectly suited for cell culture under physiological oxygen, helping to yield better stem cell lines by eliminating cellular stress linked to variations in temperature, pH and oxidation. SCI-tive's closed cell culture environment mimics in vivo conditions with precise, user-defined controls, allowing you study even the most complex cell interactions. Its spacious interior provides a continuous, controlled-oxygen environment, from seeding through expansion, assay and harvest, and easily accommodates a variety of analytical equipment - no more working on an open bench. SCI-tive's optional HEPA filtration system provides clean air within the work area to protect cultures from contaminants, and an upgraded enhanced containment package provides user protection.

Klicka här för mer information!

PhO2x Box - Kompakt cellkulturkammare

PhO2x Box består av en gaskontroller och cellkulturkammare och är designad för cellkulturer in vitro med plattor och små kolvar. Cellodlingskammarmodulen kan placeras i valfri inkubator, och gasregulatorn förblir utanför. PhO2x Box kan rymma 6-, 12-, 24- och 96-brunnsplattor och några mindre kolvar.

 • Ställbar O2-nivå: 0,3-20 % (om tryckluft används som O2-bärande gas), ställbar till högre lägen om PhO2x Box kopplas till syrgas. 
 • Ställbar CO2-nivå: 0,3-20%
 • Internt hyllplan som kan tas ut om PhO2x Box ska användas med små flaskor.
 • Standardstorlek: 340*300*160 (~16 L) mm eller 360*230*230 mm (~19 L)där den mindre modellen är tänkt att passa in väl på hyllplan i CO2-inkubatorer. 
 • Intuitiv mjukvara för inkubering av prover under stabil miljö eller för programläge där miljön går att ställa i upp till 4 steg med olika O2- och CO2-halter som sedan kan repeteras. 
 • På skärmen visas dataloggning med tid/datum/inställd O2/faktisk O2/inställd CO2/faktisk CO2 för de senaste 7 dagarna. Påminnelsemeddelande om att ladda ner loggen och spara den till PC.
 • Det finns en version av gaskontrollern med luftintag som tar bort behovet att koppla den till tryckluft för O2-kontroll. All intagen luft filtreras genom ett filter. 

Läs mer på: https://bakerco.com/products/grow/pho2x-box/pho2x-box/

Kontakta oss på tel: 0455-33 27 70 eller mail@milmedtek.se för mer information och offert!

HypoxyCOOL™ - Accelerated Oxygen Conditioning for Tissue/Cell Culture Media

HypoxyCOOL™ (patent pending) is a protocol-driven and tested solution

that helps improve research results by eliminating media conditioning errors. HypoxyCOOL quickly and precisely reduces media oxygen concentration to target values while maintaining media sterility, temperature and pH. When used in conjunction with a hypoxia workstation (like SCI-tive or Invivo2), HypoxyCOOL is part of a complete oxygen-regulated, closed-culture system. HypoxyCOOL helps you:

Improve research results – Avoid abnormal cell interactions and increase cell viability by simulating in vivo-like oxygen conditions directly in the growth media. Enhance experimental control – Protocol-driven, tested solution helps eliminate media conditioning errors and preserves media integrity. Increase productivity – Fast and efficient conditioning process reduces oxygen concentration to 2% within three hours. Conditioned oxygen level stays low for up to 21 days, when refrigerated.

 • Hypoxia Workstations - Arbetsstationer med full styrning av parametrarna O2, CO2 och N2.
 • Anaerobboxar - Arbetsstationer med syrefria förhållanden i arbetskammaren.
 • Beredningssystem med anpassade miljöförhållanden för accelererad konditionering av odlingsmedia med låg syrehalt.

Kontakta oss för mer information, leveranstider och offert! Läs mer under följande länk: 

Etaluma - Normsättande digital mikroskoperingsteknik

Högupplösta digitala fluorescensmikroskop anpassade för drift i de flesta miljöer. Mycket flexibel teknik som kan användas på bänk, i en gaskontrollerad arbetsstation eller i inkubatorer. Det enda som krävs är en USB-kabel ut från mikroskopet till en extern dator var genom bilderna visas, fotograferas och filmer spelas in. 

Mikroskopen är mycket kompakta och väl anpassningsbara med olika objektiv och tillbehör, bland annat för faskontrast. Objektiven sitter med standardinfästning vilket gör att Etalumas Lumascope stödjer de flesta objektiv på marknaden idag. 

Modeller: 
 • Lumascope 420: Fullfärgs ljusfält med faskontrast som option
 • Lumascope 520: Grön fluorescens och ljusfält med faskontrast som option
 • Lumascope 620: Blå, grön och röd fluorescens och ljusfält med faskontrast som option
 • Lumascope 720: Blå, grön och röd fluorescens, ljusfält och full automation med faskontrast som option

Om Lumascope-serien digitala mikroskop från Etaluma:

A Dramatic New Concept in High Resolution, Inverted Fluorescence Microscopy

The Lumascope is a highly versatile, compact inverted fluorescence
microscope that provides high resolution images comparable to those from traditional, high-cost microscopes. The Lumascope design was conceived and developed by working scientists who realized that a large proportion of everyday fluorescence microscopy involves imaging and measuring the presence, health, and signal of labeled cells. Traditional inverted microscopes are expensive, complicated, and loaded with features that are not required for these tasks. Lumascopes focus on: quality images, versatility, compact design, ease of use, and amazingly low price.

Lumascopes utilize LED light sources, Semrock filters, advanced optical engineering, and CMOS sensors to provide near diffraction-limited (theoretical maximum) resolution. Powered only by its USB connection, Lumascopes easily record your photos, time-lapse series, and live videos directly to your computer. And their compact size enable working in challenging locations, including inside incubators, biological safety cabinets, and environmental control workstations with remote control and image monitoring.

The inverted design accommodates microplates, flasks, dishes and custom labware in addition to slides that you can adjust by the Manual XY Stage (sold separately). Lumascopes come with Lumaview software that sends images directly to your computer via a USB cable, eliminating the need for on-board image storage and processing and contributing to the compact size. Lumaview enables time-lapse studies over seconds, minutes, hours, or days. Live videos can be recorded at up to 30 frames per second.

Milmedtek är svensk återförsäljare för Etaluma, mer information kommer snart, vänligen se www.etaluma.com och kontakta oss för mer information och offert!

Etaluma Lumascope 720 med faskontrastmodul

BPAE cells stained to show nuclei (blue), alpha-tubulin (green), and F-actin (red) on an LS 620; LifeTech FluoCells slide #2; 40x Olympus objective

Etaluma Lumascope 620 placerad i en inkubator

Kontakta oss / Information

MILMEDTEK AB  |  Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona
E-post: mail@milmedtek.se

Telefon: +46 455 332 770

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2020 |  » Om cookies