Skräddarsydd industri & labbteknik

Från applikation till funktion

0 produkter / 0,00kr

Till varukorgen-ikon

0

Hem / Produkter / Processindustrilösningar

Processindustrilösningar från Ipros

Skräddarsydda processindustrilösningar från Slovenska Ipros.  

Med starka referenser såsom Pfizer, Heineken, Carlsberg och Michelin utmärker sig Ipros på den internationella arenan för processindustrilösningar. 

Ipros är ett specialiserat företag för design och utveckling av processlösningar för mejeri-, bryggeri-, livsmedels-, läkemedels- och kemisk industri. Milmedtek AB har det stora nöjet att vara deras exklusiva svenska återförsäljare. 

Vill du ha assistans med ett projekt som faller i denna kategori, tveka inte att kontakta oss på mail@milmedtek.se

Design, dokumentation, validering - komplett konstruktion

Ipros tillhandahåller (i dialog med kunden) specifikationer av material och arbete, URS, 3D-modellering, konstruktion, detaljerade ritningar för tillverkning, teknisk dokumentation, validering av dokumentation, samt konstruktion av både grundläggande och avancerade projekt. 

Förberedelse och genomförande av projekt och utrustning sköts enligt ATEX. Ipros hanterar även automatisering av alla ovan nämnda inklusive elektriska anslutningar, konstruktionsdokumentation, teknisk dokumentation och valideringsdokumentation.

Ipros breda utbud av produkter erbjuder lösningar för de mest varierande uppgifter och utmaningar i alla möjliga branscher. Samtidigt hjälper de till att sänka produktionskostnaderna avsevärt och hållbart minska sina kunders miljöpåverkan. 

Biotech och läkemedelsindustri. 

Inom Biotech och läkemedelsindustri tillhandahåller Ipros alla nyckelkomponenter för att genomföra projekt från start till slut. Läs mer på Ipros hemsida. 

Processkärl

Alla kärl och system är tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål och kan levereras antingen som fristående system eller som kompletta lösningar för automatiserade processer. I det senare fallet designas och tillverkas moduler på plats hos Ipros, varpå de levereras och monteras på plats hos kunden. Exempel på lösningar inkluderar: Omrörare (agitatorer), Homogenisatorer, Mätnings- och regleringsteknik, Kontrollenheter, Ventiler och röranslutningar.

System för beredning  av lösningar och suspensioner

Ipros tillhandahåller allt från manuell till automatiserad berednings- och doseringsutrustning. Systemen optimerar din process avseende både beredning och dosering. 

Bioreaktorer och fermentatorer

Mer information kommer snart!

WIP/CIP/SIP

En väsentlig del av högkvalitativ produktion är ett integrerat WIP/ CIP / SIP-system (wash-in-place / clean-in-place / sterilization-in-place). Ipros tillhandahåller effektiva rengörings- och steriliseringskoncept anpassade till konsumentens faktiska krav och för snabb leverans av rätt rengöringsmedia till användningsställena. Från mobila och oberoende rengöringssystem till olika CIP-satelliter som matas med konditionerade rengöringslösningar. Utbudet av skräddarsydda lösningar för din processanläggning är således stort.

Värme- och kylsystem

Temperaturkontroll och agitation under processen är avgörande för att uppnå ett framgångsrikt och repeterbart resultat. Ipros säkerställer att temperaturen på produkterna i kärlet kan regleras inom precisa intervall (+ / 0,5 ° C) för att undvika produktvariation under produktionen.

Den höga temperaturkontrollen under hela produktionsprocessen samt produktens homogenitet uppnås med den senaste tekniken för värmeväxlare i anslutning till noggrann omrörning. Exakt instrumentering mäter alla viktiga parametrar för pH, O2, temperatur, omrörarhastighet och vikt under hela bearbetningen.

GMP-mediasystem

Ipros designar, installerar, driftsätter och kvalificerar / validerar drift, prestanda och underhåll av lagrings- och distributionssystem för att säkerställa tillförlitlig, konsekvent produktion av media av erforderlig kvalitet för att förhindra återkontaminering efter behandling.

Automation

Automationsteknik är mycket mer än programmering och elektroteknik. Förutom kunnande inom automationsteknik kräver denna teknik en kvalificerad förståelse för processteknik och processanläggningar, och omfattande erfarenhet av att implementera kraven.

Ipros levererar automatiseringslösningar för hela processkedjan, från uppströms till nedströms, från fristående enstationssystem (skid-enheter) till komplexa centrala processhanteringssystem.

Livsmedelsindustri.

Processtekniklösningar för mejerier, bryggerier och andra livsmedelsindustrier. 

Ipros är internationellt etablerat som en specialist inom tekniskt och ekonomiskt optimerade processtekniklösningar för behandling av mejeriprodukter, öl, mat och juice. Ipros erbjuder nödvändig kunskap för att designa och konstruera hygieniska, aseptiska och sterila anläggningar för flytande produkter, krämer och pastor. Läs mer på IPROS hemsida.

Pastörisering 

Spår och korskontaminering av mikroorganismer som överförs från produktionsprocessen kan bara detekteras långt efter produktion.
Denna enorma risk kan undvikas genom pastörisering. Tack vare designen av Flash-pastöriseringssystemet kan ibland upp till 96 procent av tillförd värme återvinnas. Detta gör Flash-pastörisering till den mest kostnadseffektiva av alla värmebehandlingar som används idag.

CIP-enheter

CIP-enhetens design och funktion har en väsentlig effekt på driftskostnader och hygienförhållanden. Rätt inställning avgör rengöringsresultatet och därmed produktionssäkerhet och produktkvalitet. Rengöringskostnader, vattenförbrukning, tillgänglighet av media och själva produktionsprocedurerna bestämmer rätt konfiguration av systemet. Ytterligare säkerhet tillhandahålls genom att installera dedikerade system inom specifika operativa områden.

Rörläggning och installation

Högkvalitativa rörsystem kräver höga kvalitetsstandarder, särskilt inom livsmedels- och dryckesindustrin.

Kunden står i centrum för alla Ipros aktiviteter. Deras portfölj av tjänster omfattar planerings-, samordnings-, monterings- och dokumentationsprocessystem samt kvalitetssäkringsinspektioner och driftsättning.

Design och konstruktion

Från isometriska ritningar till rörklasspecifikationer, från detaljerad konstruktion till projektledning: IPROS tar ansvar för sina projekt på plats, på klientens lokaler eller i sitt teknologicenter. De använder regelbundet moderna CAD-verktyg för detaljteknik.

Oavsett om ditt projekt är en ny ”greenfield”-anläggning eller en förlängning, ombyggnad eller modernisering av en befintlig processanläggning, finns deras ingenjörer där för att bistå dig med utmärkt service och omfattande kunskap.

Automation

De olika processerna inom livsmedelsindustrin, till exempel i ett kärl, skräddarsys och anpassas för produktion av olika livsmedelsprodukter. Följaktligen är automatiseringen av dessa processer lika varierad och komplex.

Ipros möter produktionsanläggningarnas automatiseringskrav tack vare gedigen kunskap och erfarenhet. 

Värmeväxlare.

Skräddarsydda värmeväxlare för alla industrier. 

Ipros samarbetar med internationellt erkända tillverkare av värmeväxlare, Vahterus och Luftkuhler, för att kunna erbjuda en hög flexibilitet av kyl- och värmelösningar. Läs mer på Ipros hemsida.

Helsvetsade plattvärmeväxlare - KELVION Bloc och KELVION Flex 

Ipros helsvetsade plattvärmeväxlare utmärks av deras kompakta storlek, enastående värmeöverföringskoefficienter och relativt låga kapitalkostnader. De är särskilt robusta och lätta att rengöra och underhålla. Fördelarna med denna konstruktionsdesign utmärker sig särskilt inom områden där det krävs såväl lastkapacitet som prestanda. Varje modellserie har sina egna speciella fördelar och användningsområden.

Vahterus – extremt pålitliga värmeväxlare

Vahterus är en helsvetsad plattvärmeväxlare som uppfyller mycket krävande krav i förhållande till processäkerhet. Värmeväxlarplattorna designas för enskilda lösningar och svetsas och monteras inuti det helt svetsade tryckkärlet. Denna designprincip säkerställer att värmeväxlaren både är mycket motståndskraftig mot extremt tryck: från vakuum upp till 150 bar och extrem temperatur: från -190 ° C till 700 ° C. Vahterussystem konfigureras för att överensstämma med tekniska krav och samtidigt minimera kapitalutgifter och driftskostnader.

Lödda plattvärmeväxlare

Lämpliga för värmesystem, som ekonomisatorer, förångare eller för simbassänger, värme- och servicevattensystem, golvvärmeoljekylare, värmepumpar, säker koldioxidanvändning och många andra industriella applikationer.

De lödda plattvärmeväxlarna från KELVION (tidigare GEA) erbjuder skräddarsydda lösningar för det bredaste utbudet av applikationer.

Tack vare den kompakta designen och den enkla installationen kan vår EcoBraze-serie levereras som enskilda plattor med kort varsel.

Luftkuhler

Med mer än 80 års erfarenhet av design och konstruktion av värmeväxlare har Luftkuhler utvecklat otaliga typer av kompakta finrörssystem för att uppfylla alla specifika krav som involverar medietemperatur, tryck, ljudnivåer, minskat fotavtryck, vibrationer och skyddande beläggningar. I partnerskap med Blygold har Luftkuhler utvecklat en unik automatiserad process för att applicera en perfekt graderad beläggning. Det skyddar de kompakta flänsarna mot hårda miljöförhållanden som erosion av sand eller salt. Det utgör en barriär och undviker risken för elektrolytiska reaktioner mellan de två inblandade metallerna.

Kontakta oss / Information

MILMEDTEK AB  |  Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona  |  E-post: mail@milmedtek.se

Telefon: +46 455 332 770

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2024 |  » Om cookies