Skräddarsydd industri & labbteknik

Från applikation till funktion

0 produkter / 0,00kr

Till varukorgen-ikon

0

Hem / Produkter / Renrum - Cleanroom

Renrum - Cleanroom. 

Ett flexiblare, billigare och renare alternativ till renrum för exempelvis GMP-verksamhet. 

Arbetsstationer i SCI-tive-serien från Baker Ruskinn - ett alternativ till renrum. 

Ett renrum definieras utifrån det maximala tillåtna antalet luftburna partiklar. Det finns olika klasser av renhet i enlighet med olika standarder, exempelvis ISO och EU GMP. Eftersom personalen ska in i ett rum med en så pass kontrollerad atmosfär ställs det höga krav på renlighet såsom speciella kläder och skor, luftslussar (i vissa fall), specialtränad städpersonal och ytterligare krav på material och utrustning som placeras i renrummet. Luften i rummet behöver sedan cirkuleras och filtreras med hjälp av HEPA och ULPA-filter. 

Sammanfattningsvis: förhållandevis dyrt och omständligt.

Detta går i många fall att undvika.  Genom att innesluta endast den utrustning, prover och processer som har renlighetskrav på sig i en kontrollerad miljö - men inte personalen -  går det att hålla en högre renhetsnivå till ett lägre pris. Våra arbetsstationer från Baker Ruskinn uppfyller EU GMP renrumsklass A, det vill säga den högsta nivån av renlighet i denna standard. Utöver HEPA-filter ingår även kolfiltrering av den interna miljön för att avlägsna VOC (flyktiga organiska ämnen), noggrann temperaturkontroll och kontroll av luftfuktighet.  

Kräver mindre ytor. SCI-tive är ett modulärt system som byggs upp av antingen breda eller höga moduler. Dessa kan i sin tur vara fristående eller sammankopplade i upp till fyra enheter sammankopplade med sluss. Därmed kan dessa system anpassas till tillgängliga ytor. 

Mobilt system. Till skillnad mot tradionella renrum går SCI-tive att flytta mellan rum och anläggningar, vilket innebär att man kan få med sig sitt "renrum" vid en eventuell flytt. 

Extremt ren miljö. Den inre miljön i respektive kammare HEPA-filtreras och motsvarar EU GMP renrumsklass A. Traditionella renrum uppfyller i regel som mest klass B, och klass A i mikrobiologiska säkerhetsbänkar placerade i renrummet. Utöver HEPA-filter har även respektive kammare kolfilter för att undvika flyktiga organiska ämnen (VOC). 

Lättare validering.  Eftersom det är ett instrument som ska valideras är processen lättare än för ett renrum. Systemet uppfyller kraven för GMP - god tillverkningssed. 

Enkel rengöring. Med hjälp av förångad väteperoxid är det enkelt att sterilisera den inre miljön i systemet. Traditionella renrum kräver i regel specialutbildad städpersonal för detta. 

Inga behov av specialkläder och skor. Eftersom det endast är miljön inuti kammaren som klassas och inte det rum personalen befinner sig i slipper man besvär med luftduschar och specialkläder. 

Lägre löpande kostnader. I regel 1/3 av ett renrum. 

Kontrollerad inre miljö. Varje kammaren är även en trigasinkubator där %O2, %CO2, relativ luftfuktighet och temperatur enkelt regleras till en noggrannhet på 0,1%. Används kammaren till andra applikationer än cellodling går den givetvis att driva endast med tryckluft - varpå man tappar förmågan att reglera syrehalten och koldioxidhalten. för full kontroll ansluts tryckluft, N2 (g) och CO2 (g) av önskad renhetsgrad. 

Flera olika miljöer. Den interna miljön i respektive kammare kan justeras för sig vilket kan ge upp till fyra kammare med helt olika inre miljöer. 

Många optioner. Detta ger möjligheter att arbeta med farligt biologiskt material (extern HEPA-filtrering) eller med instrument som alstrar värme (integrerat kylsystem), som några exempel. 

Vid intresse anordnar vi ett möte tillsammans med Baker Ruskinns Director of Scientific Applications där vi går igenom era behov och hur vi kan möta dem. Kontakta oss på: mail@milmedtek.se. 

Kontakta oss / Information

MILMEDTEK AB  |  Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona  |  E-post: mail@milmedtek.se

Telefon: +46 455 332 770

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2024 |  » Om cookies