Denna webbplats använder sig av cookies för att förbättra sidans funktionalitet för dig. Fortsätter du att besöka vår hemsida godkänner du att vi använder cookies. Vilka cookies använder vi?

Skräddarsydd industri & labbteknik

Från applikation till funktion

0 produkter / 0,00kr

Till varukorgen-ikon

0

Hem / Produkter / Vattenreningssystem för ultrarent vatten / Information om vattenrening

Information om vattenreningstekniker

Filter, omvänd osmos, avjonisering med jonbyte eller destillering. Teknikerna är många, här finns matnyttig information och jämförelser som hjälp för att välja rätt teknik. 

Förord

Det rätta valet av passande vattenreningsenhet eller
vattenreningssystem kan i många fall vara vägen till affärsframgång. Vi på Milmedtek bistår gärna efter bästa förmåga, tillsammans med Watek, med att hjälpa dig med valet av en reningsenhet eller ett helt reningssystem som bäst passar dina kvalitetskrav för renat vatten. Alla presenterade enheter bygger på stegvis applicering av den mest avancerade kunskapen inom teknikområdet omvänd osmos. Det är dessutom samtidigt viktigt att ta i beaktade kundkunskap om rent och ultrarent vatten i laboratorier inom olika yrken (kemi, mikrobiologi etc.). Baserat på dessa preferenser har dessa system utvecklats och förbättrats både vad gäller variation i funktion och produktionskapacitet (modulär design) samt så har servicen förenklats. Att förbättra noggrannheten i mätningen av enskilda parametrar är en självklarhet, särskilt vad gäller produktens, renvattnets, specifika konduktivitet (resistivitet).

Trots all ingående information som visas här på sidan om tekniker och möjligheter är konsultation av vår personal fortfarande det bästa sättet att få dina eventuella frågor angående kraven på behandlat vattenkvalitet besvarade. Att ha koll på matarvattnets kvalitet är nödvändigt för att avgöra om eventuell förstegsrening eller avkalkning krävs, till exempel. För att kontakta oss vänligen se kontaktuppgifter nederst på alla sidor eller skicka en offertförfrågan.

Vattenreningstekniker:

Omvänd osmos = ett gynnsamt alternativ till traditionella metoder för laboratorievattenproduktion

Jämfört med traditionella elektrodestillationssystem kännetecknas system för vattenrening med omvänd osmos av markant lägre vatten- och energiförbrukning. Även de mest enkla och minst sofistikerade systemen för omvänd osmos konsumerar cirka 2,5 gånger mindre vatten än elektrodestillationsanordningar för att producera lika mycket behandlat vatten. Detta samtidigt som energiåtgången minskas med 95-99% . Betydligt lägre servicekostnader gör dessa system att föredra särskilt i regioner med hårt matvatten, men tack vare de låga driftkostnaderna i energi- och vattenförbrukning tjänas investeringen in snabbt jämfört motsvarande destilleringssystem.

Exempel energi- och vattenåtgång för en enkel vattenrenare med omvänd osmos kontra en destillator:

Vattenrenare med omvänd osmos: Ca 3-4 liter vatten i åtgång per 1 liter producerat renvatten och praktiskt taget ingen strömförbrukning alls då filtrens renande effekt drivs med vattentrycket. Kall produkt. Produktkvalitet från <1 µS/cm till ca. 20 µS/cm beroende på konfiguration.  Destillator för destillering av vatten: Ca. 12-15 liter vatten per 1 liter destillerat vatten. Energiåtgång ca. 0,75 kWh per liter producerat destillerat vatten. Produktkvalitet ca. 3-7 µS/cm.

Kostnad för produktion av 1000 liter vatten enligt ovanstående exempel, vattenkostnad ca. 4 öre/ liter, energikostnad 145 öre/kWh 

Vattenrenare med osmos: 

  • Vattenkostnad 4 liter inkommande vatten per producerad liter renat vatten * 1000 L = 4000 liter i vattenåtgång * 0,04 kr = 160 kr
  • Elkostnad: 10 W för konduktivitetsmätaren, drifttimmar 100 h = 1 kW = 1,45 kr.
  • Vattenkvalitet <1 µS/cm möjlig utan ökad driftkostnad.
  • Total driftkostnad för produktion av 1000 liter vatten: Ca. 160 kr

Vattendestillator:

  • Vattenkostnad 12 liter inkommande vatten per producerad liter renat vatten * 1000 L = 12 000 liter i vattenåtgång * 0,04 kr = 480 kr
  • Energikostnad: 0,75 kW/ 1 L renat vatten * 1000 L * 1,45 kr = 1090 kr
  • Vattenkvalitet produkt: 3-7 µS/cm beroende på matarvatten.
  • Total driftkostnad för produktion av 1000 liter vatten: Ca. 1600 kr

Jonbytare - nästa steg för att öka kvaliteten på behandlat vatten

Nästa steg efter omvända osmoselement är moduler med blandade jonbytarhartspatroner som avlägsnar joner under spårnivån. 

Elektroavjonisering - hög konstant kvalitet på behandlat vatten 

Elektroavjoniseringsprocessen används som det sista steget för vattenbehandling, vilket resulterar i mycket rent vatten på 10 - 15 MΩ (0,100 - 0,0667 µS/cm). Det är en process med låg energi där jonväxlare kontinuerligt regenereras i det elektriska fältet. Detta gör att vattenproduktionen kan avbrytas och utan behov av kemisk regenerering av jonbytarhartset.

Slutbehandling (polering) - Ultrarent vatten för speciella analyser

Detta är ett behandlingssteg som används särskilt i fall där små mängder mycket rent vatten behövs (15 - 18,2 MΩ / 0,0667 - 0,0556 µS/cm) för speciella laboratorietillämpningar. Vatten som behandlas på detta sätt är avsett för omedelbar bearbetning och kan inte förvaras i vanliga lagringstankar. Inmatningsvatten för detta behandlingssteg förbehandlas med tekniska steg som nämns ovan (omvänd osmos, elektrodionisering, vanliga jonbytare). En UV-lampa placeras strax före slutbehandlingen oxiderar resterande organiska föreningar i vattnet som det sista förbehandlingssteget för att erhålla vatten med ett ultralågt innehåll av TOC (totalt organiskt kol).

Mikrobiell filtrering - bli av med bakterier vid tappningspunkten för det ultrarenade vattnet

Behandlat vatten kännetecknas inte bara av kemisk renhet utan också av dess kvalitet i termer av ett mikrobiellt innehåll som specificeras av de flesta laboratorievattennormer. För att erhålla sådant rent vatten används mikrobiella filter med en definierad absolut porositet av 0,22 mikrometer monterat där vattnet tappas upp.

Läs mer om våra vattenreningsutrustningar här!

Konverteringstabell mellan resistivitet och konduktivitet:
Tabell med specifikationer för vatten för laboratorieanalys enligt ISO 3696:
Tabell med specifikationer för reagensvatten enligt ASTM D1193 - 91:

Läs mer om våra vattenreningsutrustningar här!

Kontakta oss / Information

MILMEDTEK AB  |  Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona  |  E-post: mail@milmedtek.se

Telefon: +46 455 332 770

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2022 |  » Om cookies