Hem / Produkter / Vattenreningsutrustning / Vattenreningstekniker

Information om vattenreningstekniker

Filter, omvänd osmos, avjonisering med jonbyte eller destillering. Teknikerna är många, här finns matnyttig information och jämförelser som hjälp för att välja rätt teknik. 

Förord

Det rätta valet av passande vattenreningsenhet eller vattenreningssystem kan i många fall vara vägen till affärsframgång. Vi på Milmedtek bistår gärna, med att hjälpa er med valet av en reningsenhet eller ett helt reningssystem som bäst passar dina kvalitets- och mängdkrav för renat vatten. 

Trots all ingående information som visas här på sidan om tekniker och möjligheter är konsultation av våra specialister fortfarande det bästa sättet att få era eventuella frågor angående kraven på behandlat vattenkvalitet besvarade. Att ha koll på matarvattnets kvalitet är nödvändigt för att avgöra om eventuell förstegsrening eller avkalkning krävs, till exempel. För att kontakta oss vänligen se kontaktuppgifter nederst på alla sidor eller skicka en offertförfrågan.

Vattenreningsteknik - en presentation av tekniker

Filtrering:

Från Watera erbjuder vi ett komplett utbud av multimediafilter för selektivt avlägsnande och absorption som eliminerar suspenderade fasta ämnen, oorganiska föroreningar som järn, mangan, arsenik, nickel, kvicksilver etc., grumlighet, lukt, smak, fritt klor och klorderivat och THM. Dessutom är selektiv filtrering en kraftfull process som ofta används som förbehandling till andra tekniker som avsaltning av omvänd osmos.

Ultrafiltrering:

Ultrafiltrering eller UF är en tryckdriven membranseparationsprocess som används för att avlägsna partiklar från vattenlösningar. Ultrafiltreringsmembran har typiska porstorlekar i intervallet 0,01 till 0,10 µm och tar effektivt bort bakterier och de flesta virus, kolloider och silt. Ju mindre den nominella porstorleken är, desto högre är borttagningseffektiviteten. Wateras ultrafiltreringsenheter ger ett effektivt sätt att behandla vatten för återvinningsändamål vilket gör det lämpligt för applikationer som bevattning eller kylare eller som ett första förbehandlingssteg till en anläggning för omvänd osmos.

Omvänd osmos

Tekniken för omvänd osmos (RO) drar fördel av en naturlig process baserad på den fysiska egenskapen hos vissa semipermeabla membran för att separera vatten från de ämnen som är lösta i det. Genom att applicera lämpligt tryck separeras vatten som tvingas genom membranet till rent vatten (permeat) och koncentrerad saltlösning (rejekt). Dessutom ger denna teknologi ett utmärkt försvar mot mikroföroreningar, bekämpningsmedel, pyrogener, virus och bakterier som också kan finnas i vattnet.

Teknik för omvänd osmos används för att behandla både bräckt vatten och havsvatten. Wateras bräckvattenbehandlingsenheter finns tillgängliga för ett brett spektrum av behov och är fullt utrustade med all lämplig instrumentering för enkel drift och kontroll. För torra områden i närheten av havet erbjuder Wateras havsvatten RO-enheter ett tillförlitligt alternativ för kommuner, samhällen, tillverknings- och kraftverk, resorter och andra potentiella användare för att täcka sina behov i färskt sött, korrekt behandlat vatten. Wateras system omfattar de senaste innovationerna inom membran- och energiåtervinningsteknologier, som i kombination med Wateras ingenjörers erfarenhet och kunnande säkerställer en lång livslängd och en optimerad driftskostnad. I båda fallen möjliggör en proprietär PLC-baserad automations- och kontrollmjukvara, inbyggd i varje enhet, fjärrövervakning av alla kritiska parametrar och styrning av enheten.

Avjonisering

Watera erbjuder en komplett serie regenerativa jonbytessystem som är lämpliga för alla typer av råvatten. Wateras tvåbäddsavjoniseringssystem producerar renat vatten för en rad industriapplikationer och säkerställer optimering av driftskostnaderna. Dessutom, med Wateras blandade bäddbehandling som ett sista steg i en avmineraliseringskedja, kan vatten med extremt låg konduktivitet (t.ex. <4,3 μS/cm vid 20o C) produceras.

Elektrodejonisering - EDI 

Elektrodejonisering är en relativt ny teknik för produktion av ultrarent vatten, utan användning av kemikalier. Detta åstadkommes i princip genom den kombinerade användningen av spirallindade membran och jonbytarhartser. En kontinuerlig elektrisk strömkälla är ansluten till en anod och en katod, som håller hartset aktiverat medan det elektriska fältet mellan anod och katod underlättar vattenelektrolysen och separationen av de lösta jonerna. Tack vare denna process är det möjligt att producera vatten med hög renhet (>17,5 MOhms/cm) från vatten som redan har avmineraliserats genom avjonisering med omvänd osmos. Återvinningsgraden kan överstiga 95 %. Wateras EDI-sortiment är designat och tillverkat enligt de strängaste kvalitets-, säkerhets- och emissionsstandarderna. Material som används, särskilt de som kommer i kontakt med vatten, har bevisad motståndskraft mot korrosion.

Avhärdning

Wateras avhärdningssystem ger mjukt vatten av hög kvalitet för industriella applikationer. Avhärdning är jonbytesprocessen som tar bort hårdhet, orsakad av kalcium- och magnesiumsalter, och byter ut dem med natriumsalter, som inte fälls eller avlagras. För att detta utbyte ska kunna ske strömmar vatten genom en bädd av harts som tidigare homogeniserats med natriumklorid.

UV-desinfektion

Wateras UV-desinfektionssystem är konstruerade för ett brett spektrum av applikationer. Ultraviolett ljus (UV) är ett alltmer populärt sätt att desinficera vatten. Vätskan som behandlas med steriliseringssystem exponeras för ljus från speciellt designade lågtryckskvicksilverlampor. Ljuset som emitteras av dessa lampor koncentreras (90 %) till det luminiscerande spektrumet runt våglängden 254 Nm för att förstöra eller inaktivera, genom lämplig dosering, mikroorganismer (luftburna vätske- och ytbakterier, virus, jästsvampar och mögel). UV-C-ljuset som sänds ut av dessa lampor penetrerar cellväggen hos mikroorganismer, skadar oåterkalleligt den genetiska sammansättningen i deras DNA och förhindrar deras reproduktion. Ett brett utbud av UV-modeller finns för många olika applikationer.

Vattenåtervinning

Genom Watera designar och monterar vi specialiserade, smarta, testade, flexibla system för tertiär rening av avloppsvattenreningsverk som producerar vatten lämpligt för industriellt bruk, kylaggregat, bevattning eller många andra applikationer.

Läs mer om våra vattenreningsutrustningar här!

Tabeller

Konverteringstabell mellan resistivitet och konduktivitet:
Tabell med specifikationer för vatten för laboratorieanalys enligt ISO 3696:
Tabell med specifikationer för reagensvatten enligt ASTM D1193 - 91:

Kontakta våra projektörer för vidare hjälp med vattenrening:

 E-post: mail@milmedtek.se

Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona

 Telefon: +46 455 332 770 

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2024 |  Om cookies