Hem / Produkter / Vattenreningsutrustning / Applikationer / Användningsområden

Applikationer och användningsområden för renat vatten.

Alla är vi beroende av vattenreningstekniker - från privatpersoner till företag. Frågan är bara - vilken kvalitét?

Behov av vattenrening. 

Alla dricker vi kommunalt renat dricksvatten eller vatten från egen brunn där ofta flera reningssteg brukar implementeras. Renat "batterivatten" använder vi också i exempelvis våra bilar, strykjärn och luftavfuktare. Det avloppsvatten vi sedan släpper ut innehåller föroreningar som måste tas om hand om innan vattnet släpps ut i naturen. Alla berörs vi på något sätt av vattenreningsteknik. 

Olika industrier kräver olika vattenkvaliteter. Livsmedelsindustrin måste veta exakt vad som ingår i deras produkter och värmeverk och kraftverk använder sig av renat vatten för att kyla sin turbiner utan risk för kalkavlagringar . Dialysavdelningarna på våra sjukhus använder sig av vattenreningssystem för att mata dialysapparater. 

Industrierna får inte släppa ut vilket spillvatten som helst ut i naturen utan att först rena bort ämnen såsom tungmetaller eller andra föroreningar. 

Överallt finns det vattenreningssystem bakom kulisserna, nedan belyser vi ett urval användningsområden relevanta för de system vi kan erbjuda. Behöver du hjälp med att rena vatten för din applikation? Hör av dig! 

Kemikalieindustri och läkemedelsindustri

Vid tillverkning av kemikalier är vatten en kritisk komponent i flera avseenden, som komponent, i processteg och som köldmedia i diverse processer.  Rent vatten används även för spädning av kommersiellt tillgängliga lösningar av olika kvalitéer.  

Inom läkemedelsproduktion är det kritiskt att företagen har koll på alla komponenter som ingår i läkemedlet. Vattnet måste vara sterilt och "ultrarent" för att inte föroreningar och mikroorganismer hamnar i slutprodukten. Kontinuerlig övervakning av vattenkvalitén är kritiskt. 

Metallindustri

Metallindustrin är beroende av vatten med låg konduktivitet och hårdhet i exempelvis stål-, koppar- och aluminiumprocesser. Detta då vatten används som köldmedia i stål och smältverk. 

Avjoniserat vatten är en kritisk komponent i ytbehandlingar och lackering av metallkomponenter för att garantera en god och likvärdig kvalitét av slutprodukten. 

Metallindustrin genererar även många föroreningar som behöver avlägsnas med vattenreningstekniker innan vattnet kan lämna fabriken. 

Kraftverk / värmeverk

I värmekraftverk eller kondenskraftverk används värme för att producera elektrisk energi. Detta sker vanligen genom förbränning och produktion av vattenånga som driver en ångturbin. Källan till denna ånga behöver vara extremt rent vatten.  

Ren vatten används även för att kondensera ångan för att sålunda återvinna vattnet samt för att kyla turbinerna utan risk för kalkavlagringar i rören. 

Livsmedelsproduktion

Livsmedelsindustrin ställer hårda krav på vattenkvalitén. Rent vatten används exempelvis som ingrediens, ånggeneration, rengöring av produktionslinjer och till Clean In Place (CIP) processer. 

Destillerier, bryggerier och andra dryckestillverkare behöver ha koll på vattenparameterar såsom pH, konduktivitet, hårdhet och alkalinitet för att kunna garantera en god kvalitet i slutprodukten. 

Vattenreningstekniker används även för att garantera sterilt vatten som ingår i produkter vilket ger produkten en längre hållbarhetstid. 

Dricksvatten från havsvatten

Watera är experter på att rena fram rent dricksvatten från salt havsvatten (avsaltning) och ansvarar för exempelvis en betydande del av de grekiska öarnas dricksvattenproduktion. 

Skalan är obegränsad med seriekopplade filtersystem som anpassas utifrån förutsättningarna. Olika filter och exempelvis UV-moduler används för att avlägsna diverse föroreningar så att slutprodukten blir rent, gott och säkert. 

Kontakta våra projektörer och berätta hur vi kan hjälpa dig: 

 E-post: mail@milmedtek.se

Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona

 Telefon: +46 455 332 770 

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2024 |  Om cookies