0

Favorit-ikon

0

0

Jämför-ikon

0

0 produkter / 0,00kr

Till varukorgen-ikon

0

Hem / Produkter / Vattenrening - Destillering

Vattenreningsutrustning - Vattendestillatorer

ND 12 Vattendestillator 12 l/h (ND 12)

Detta är den nya serien vattendestillatorer med inbyggd tank för destillerat vatten och en ännu effektivare destilleringsprocess än tidigare modeller. Systemet är helautomatiskt och styrs med ett mikroprocessorstyrt kontrollsystem.

Vattenkvaliteten på det destillerade vattnet uppfyller internationell praxis inom läkemedelsindustrin och är bakterie- och pyrogenfritt med minimal gasbildning. Konduktiviteten är ungefär 2,5 µS/cm vid 20°C, normalt ännu bättre då vattnet i Sverige är mycket rent från början. CO? avgasning genom gasutloppsrör.

Säkerhetssystem och varningslampor för: För högt vattentryck, för lågt vattentryck, värmarfel, halvfull lagringstank, full lagringstank.

Vattentillförseln styrs med en magnetventil som automatiskt stänger vattenflödet då tanken är full och öppnar det igen och därmed fortsätter destilleringen då vatten tas ur destvattentanken.

Tre modeller: ND 4: 4 liter destillerat vatten / timme, med tank på 8 liter för destillerat vatten.

ND 8: 8 liter destillerat vatten / timme, med tank på 12 liter för destillerat vatten

ND 12: 12 liter destillerat vatten / timme, med tank på 24 liter för destillerat vatten

Energisparande modell då invattnet används för kondensation av ångan och därmed förvärms Koktanken är skyddad mot uttorkning vilket skyddar värmarna. Värmare i rostfritt stål. Koktank, lagringstank och kondensator i rostfritt stål. Systemet lämpar sig för både bänk eller väggmontering. Enkel att rengöra för att minska underhållstiden. Levereras med kalkfilter för att minska kalkavlagringar på värmarna.

ND 4 Vattendestillator 4 l/h (ND 4)

Detta är den nya serien vattendestillatorer med inbyggd tank för destillerat vatten och en ännu effektivare destilleringsprocess än tidigare modeller. Systemet är helautomatiskt och styrs med ett mikroprocessorstyrt kontrollsystem.

Vattenkvaliteten på det destillerade vattnet uppfyller internationell praxis inom läkemedelsindustrin och är bakterie- och pyrogenfritt med minimal gasbildning. Konduktiviteten är ungefär 2,5 µS/cm vid 20°C, normalt ännu bättre då vattnet i Sverige är mycket rent från början. CO? avgasning genom gasutloppsrör.

Säkerhetssystem och varningslampor för: För högt vattentryck, för lågt vattentryck, värmarfel, halvfull lagringstank, full lagringstank.

Vattentillförseln styrs med en magnetventil som automatiskt stänger vattenflödet då tanken är full och öppnar det igen och därmed fortsätter destilleringen då vatten tas ur destvattentanken.

Tre modeller: ND 4: 4 liter destillerat vatten / timme, med tank på 8 liter för destillerat vatten.

ND 8: 8 liter destillerat vatten / timme, med tank på 12 liter för destillerat vatten

ND 12: 12 liter destillerat vatten / timme, med tank på 24 liter för destillerat vatten

Energisparande modell då invattnet används för kondensation av ångan och därmed förvärms Koktanken är skyddad mot uttorkning vilket skyddar värmarna. Värmare i rostfritt stål. Koktank, lagringstank och kondensator i rostfritt stål. Systemet lämpar sig för både bänk eller väggmontering. Enkel att rengöra för att minska underhållstiden. Levereras med kalkfilter för att minska kalkavlagringar på värmarna.

ND 8 Vattendestillator 8 l/h (ND 8)

Detta är den nya serien vattendestillatorer med inbyggd tank för destillerat vatten och en ännu effektivare destilleringsprocess än tidigare modeller. Systemet är helautomatiskt och styrs med ett mikroprocessorstyrt kontrollsystem.

Vattenkvaliteten på det destillerade vattnet uppfyller internationell praxis inom läkemedelsindustrin och är bakterie- och pyrogenfritt med minimal gasbildning. Konduktiviteten är ungefär 2,5 µS/cm vid 20°C, normalt ännu bättre då vattnet i Sverige är mycket rent från början. CO? avgasning genom gasutloppsrör.

Säkerhetssystem och varningslampor för: För högt vattentryck, för lågt vattentryck, värmarfel, halvfull lagringstank, full lagringstank.

Vattentillförseln styrs med en magnetventil som automatiskt stänger vattenflödet då tanken är full och öppnar det igen och därmed fortsätter destilleringen då vatten tas ur destvattentanken.

Tre modeller: ND 4: 4 liter destillerat vatten / timme, med tank på 8 liter för destillerat vatten.

ND 8: 8 liter destillerat vatten / timme, med tank på 12 liter för destillerat vatten

ND 12: 12 liter destillerat vatten / timme, med tank på 24 liter för destillerat vatten

Energisparande modell då invattnet används för kondensation av ångan och därmed förvärms Koktanken är skyddad mot uttorkning vilket skyddar värmarna. Värmare i rostfritt stål. Koktank, lagringstank och kondensator i rostfritt stål. Systemet lämpar sig för både bänk eller väggmontering. Enkel att rengöra för att minska underhållstiden. Levereras med kalkfilter för att minska kalkavlagringar på värmarna.

NS 103 Vattendestillator – 3,5 l/h (NS 103)

NS 103 är designad för att producera destillerat vatten snabbt och ekonomiskt. Vattnet värms till kokning av en elektrisk värmare i koktanken och ångan kondenseras av kylvatten till destillerat vatten. Kylvattnet som används för kondensering leds in till koktanken och är därmed förvärmt vilket sparar energi och förkortar tiden till kokning.

Alla ytor i kontakt med ånga och vatten är tillverkade i rostfritt stål. Det destillerade vattnet är fritt från metalliska joner. Värmaren är skyddad mot torrkokning och avbrott i vattentillförseln och det finns en varningslampa för detta. En manometer finns för att justera trycket på inloppsvattnet. Systemet är anpassat för väggmontering, sparar utrymme. Enkelt och smidigt bruk.

Kontakta oss / Information

MILMEDTEK AB  |  Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona
Fax: +46 455 332 671, Mail: mail@milmedtek.se

Telefon: +46 455 332 770

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2018 |  » Om cookies