0 produkter / 0,00kr

Till varukorgen-ikon

0

Hem / Produkter / Vattenrening - Destillering

Vattenreningsutrustning - Ultrarent vatten genom flera olika tekniker

Milmedtek har utrustningen för tillverkning av kemiskt rent vatten för era behov. Från små utrustningar med ett par liters kapacitet per timme upp till 20 kubikmeter i timmen. Med hjälp av vattenanalys kan vi ta fram anpassade utrustningar för framställning av utrarent vatten för era behov från ert inkommande vatten med hjälp av omvänd osmos, jonbytarmassor och filtrering. Vi har utrustningar för produktion av tekniskt rent vatten ner till konduktivitet 0,056 µS/cm 

Vattenreningslösningar för alla behov från WATEK

Från tjeckiska WATEK erbjuder vi en mycket bred serie med vattenreningsutrustningar som arbetar med filtrering, omvänd osmos, jonbytarfilter, elektriska jonbytarfilter och polering för vattenkvaliteter ner till 0,056 µS/cm i konduktivitet!

Kontakta oss på 0455-332770 eller mail@milmedtek.se för Wateks produktutbud!

ND-serien Vattendestillatorer 4-12 l/h (ND 4-8-12)

Detta är den nya serien vattendestillatorer med inbyggd tank för destillerat vatten och en ännu effektivare destilleringsprocess än tidigare modeller. Systemet är helautomatiskt och styrs med ett mikroprocessorstyrt kontrollsystem.

NS 103 Vattendestillator – 3,5 l/h (NS 103)

NS 103 är designad för att producera destillerat vatten snabbt och ekonomiskt. Vattnet värms till kokning av en elektrisk värmare i koktanken och ångan kondenseras av kylvatten till destillerat vatten. Kylvattnet som används för kondensering leds in till koktanken och är därmed förvärmt vilket sparar energi och förkortar tiden till kokning. Helt manuell modell som efter uppstart är i drift tills den aktivt stängs av. 

Kontakta oss / Information

MILMEDTEK AB  |  Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona
Fax: +46 455 332 671, Mail: mail@milmedtek.se

Telefon: +46 455 332 770

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2018 |  » Om cookies