Hem / Produkter / Vattenreningsutrustning / Vattenrening - Destillering

Vattenreningsutrustning - Destillatorer

Vattendestillering är en klassisk metod för produktion av renvatten. Milmedtek erbjuder två serier med vattendestillatorer med produktion från 3,5 l/h upp till 12 l/h. Vattenrening med destillering är mer energikrävande och förbrukar mer vatten jämfört med vattenrening baserat på omvänd osmos (Se avancerad vattenrening), men är samtidigt driftsäker och passar i många applikationer väl som metod för rening av vatten till ca. 3-5 µS/cm.

Vattenrening - Destillering

 

ND-serien Vattendestillatorer 4-12 l/h (ND 4-8-12)

Detta är den nya serien vattendestillatorer med inbyggd tank för destillerat vatten och en ännu effektivare destilleringsprocess än tidigare modeller. Systemet är helautomatiskt och styrs med ett mikroprocessorstyrt kontrollsystem.

NS 103 Vattendestillator – 3,5 l/h (NS 103)

NS 103 är designad för att producera destillerat vatten snabbt och ekonomiskt. Vattnet värms till kokning av en elektrisk värmare i koktanken och ångan kondenseras av kylvatten till destillerat vatten. Kylvattnet som används för kondensering leds in till koktanken och är därmed förvärmt vilket sparar energi och förkortar tiden till kokning. Helt manuell modell som efter uppstart är i drift tills den aktivt stängs av. 

 E-post: mail@milmedtek.se

Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona

 Telefon: +46 455 332 770 

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2024 |  Om cookies