Denna webbplats använder sig av cookies för att förbättra sidans funktionalitet för dig. Fortsätter du att besöka vår hemsida godkänner du att vi använder cookies. Vilka cookies använder vi?

Skräddarsydd industri & labbteknik

Från applikation till funktion

0 produkter / 0,00kr

Till varukorgen-ikon

0

Hem / Produkter / Anaerob, Fysoxi, Hypoxi och Normoxi

Anaerob- och hypoxiainkubering

Gaskontrollerade arbetsstationer anpassade för odling av celler och media som kräver förhållanden med lågt eller inget syre i luften. Med helt förslutna system elimineras den chock celler får i till exempel en CO2-inkubator när luckan öppnas. 

Läs mer om modellerna längre ned på sidan.

Betydligt bättre resultat med fysoxia

Med Baker Ruskinns teknik med helt förslutna arbetsstationer med fysoxisk, hypoxisk eller anaerob miljö kan optimal miljö för de celler som ska odlas uppnås. Vi kallar det fysiologisk syrehalt - Dvs. cellerna får växa i samma syrehalt som finns i den vävnad där de normalt befinner sig, detta ger kraftigt förbättrade odlingsresultat!

En av de största fördelarna med att arbeta i en Baker Ruskinn arbetsstation med hypoxisk eller anaerob miljö är att de helt kan anpassas på ett sätt så att hela tillväxten och undersökningen sker inne i kammaren i en och samma miljö. De är mycket flexibla vad gäller vilken extern utrustning som går att ställa in i arbetsbänkarna. Ett utmärkt exempel är våra digitala mikroskop från Etaluma, som kan ställas in i arbetsstationen och varifrån all mikroskopering, fotografering och filmning av celler i utveckling kan utföras i den miljö där cellerna trivs och mår bra. Läs mer längst ner på denna sidan.

White Paper

Update on hypoxia-inducible factors and hydroxylases in oxygen regulatory pathways: from physiology to therapeutics:

White Paper

Increasing Cell Adherence with a Hypoxia Workstation: 

(klicka på bilden för att öppna)

Fysoxisk miljö för cellodlingar 

Konsten att spegla cellers naturliga syrenivå med total kontroll

Celler från olika vävnader trivs bäst vid olika syrehalter och för att få tillförlitliga odlingsresultat av olika cellstammar behöver celler odlas vid en syrehalt som återspeglar den naturliga syrehalten i cellvävnaden som de kommer ifrån. Det kallas fysoxisk miljö, återspegling av den fysiologiska syrehalten. Exempel på detta är att olika cellvävnader har helt olika fysiologisk syrehalt, exempel är lungor med 13-14% O2, hjärtat med 2-3% O2 och ryggmärgen med 9-10% O2. 

Det har visats mycket tydligt hur celler påverkas negativt av en syrehalt högre än den som är lämplig för den aktuella cellvävnaden, även under mycket korta exponeringar. På grund av detta så har Baker Ruskinn utvecklat tekniker så att nästan all typ av odling, analys och arbete med cellerna kan utföras helt i dess fysiologiska miljö, allt för att kunna ge bästa forsknings- eller behandlingsresultat. 

Nobelpirset 2019 i fysiologi och medicin delades ut till en trio med framstående forskare: Sir Peter J. Ratcliffe, William G. Kaelin Jr. och Gregg L. Semenza: for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability. De studier som belönats har till stor del utförts i Baker Ruskinns arbetsstationer med kontrollerad syrehalt. 

Fysiologisk syrehalt för celler i olika delar av kroppen

Läs mer om Baker Ruskinns lösningar för arbete med fysoxi eller hypoxi, arbetsstationer och arbetstekniker, klicka här!

Mikroaerofil miljö för odling av mikroaerofila bakteriekulturer

Odling av bakteriekulturer som mår bäst vid en låg noggrant ställd syrehalt

Odling av mikroaerofila bakteriekulturer eller fakultativa anaerober  i absolut säker och syrekontrollerad miljö med full kontroll över både temperatur och luftfuktighet är helt kritiskt för bra och tillförlitliga resultat - resultat som kan vara avgörande för en korrekt diagnos och behandling. 

Med Baker Ruskinns mikroaerofila arbetsstationer är det möjligt att utföra odling och avläsning av bakteriekulturer på det mest effektiva och säkra sättet - i miljö med absolut kontrollerad låg syrehalt:

Läs mer om Baker Ruskinns Mikroaerofila lösningar, arbetsstationer och arbetstekniker, klicka här!

Anaerob miljö för odling av Anaeroba bakteriekulturer

Odling av syrekänsliga bakteriekulturer, d.v.s. obligata bakteriekulturer som skadas av kontakt med syre. 

Odling av anaeroba bakteriekulturer i absolut säker och syrefri miljö med full kontroll över både temperatur och luftfuktighet är helt kritiskt för bra och tillförlitliga resultat - resultat som kan vara avgörande för en korrekt diagnos och behandling. 

Med Baker Ruskinns anaeroba arbetsstationer är det möjligt att utföra odling och avläsning av bakteriekulturer på det mest effektiva och säkra sättet - i absolut syrefri miljö:

Läs mer om Baker Ruskinns Anaeroba lösningar, arbetsstationer och arbetstekniker, klicka här!

Etaluma - Normsättande digital mikroskoperingsteknik

Högupplösta digitala fluorescensmikroskop anpassade för drift i de flesta miljöer. Mycket flexibel teknik som kan användas på bänk, i en gaskontrollerad arbetsstation eller i inkubatorer. Det enda som krävs är en USB-kabel ut från mikroskopet till en extern dator var genom bilderna visas, fotograferas och filmer spelas in. 

Mikroskopen är mycket kompakta och väl anpassningsbara med olika objektiv och tillbehör, bland annat för faskontrast. Objektiven sitter med standardinfästning vilket gör att Etalumas Lumascope stödjer de flesta objektiv på marknaden idag. 

Modeller: 
  • Lumascope 420: Fullfärgs ljusfält med faskontrast som option
  • Lumascope 520: Grön fluorescens och ljusfält med faskontrast som option
  • Lumascope 620: Blå, grön och röd fluorescens och ljusfält med faskontrast som option
  • Lumascope 720: Blå, grön och röd fluorescens, ljusfält och full automation med faskontrast som option

Om Lumascope-serien digitala mikroskop från Etaluma:

A Dramatic New Concept in High Resolution, Inverted Fluorescence Microscopy

The Lumascope is a highly versatile, compact inverted fluorescence
microscope that provides high resolution images comparable to those from traditional, high-cost microscopes. The Lumascope design was conceived and developed by working scientists who realized that a large proportion of everyday fluorescence microscopy involves imaging and measuring the presence, health, and signal of labeled cells. Traditional inverted microscopes are expensive, complicated, and loaded with features that are not required for these tasks. Lumascopes focus on: quality images, versatility, compact design, ease of use, and amazingly low price.

Lumascopes utilize LED light sources, Semrock filters, advanced optical engineering, and CMOS sensors to provide near diffraction-limited (theoretical maximum) resolution. Powered only by its USB connection, Lumascopes easily record your photos, time-lapse series, and live videos directly to your computer. And their compact size enable working in challenging locations, including inside incubators, biological safety cabinets, and environmental control workstations with remote control and image monitoring.

The inverted design accommodates microplates, flasks, dishes and custom labware in addition to slides that you can adjust by the Manual XY Stage (sold separately). Lumascopes come with Lumaview software that sends images directly to your computer via a USB cable, eliminating the need for on-board image storage and processing and contributing to the compact size. Lumaview enables time-lapse studies over seconds, minutes, hours, or days. Live videos can be recorded at up to 30 frames per second.

Milmedtek är svensk återförsäljare för Etaluma, mer information kommer snart, vänligen se www.etaluma.com och kontakta oss för mer information och offert!

Etaluma Lumascope 720 med faskontrastmodul

BPAE cells stained to show nuclei (blue), alpha-tubulin (green), and F-actin (red) on an LS 620; LifeTech FluoCells slide #2; 40x Olympus objective

Etaluma Lumascope 620 placerad i en inkubator

Kontakta oss / Information

MILMEDTEK AB  |  Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona  |  E-post: mail@milmedtek.se

Telefon: +46 455 332 770

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2022 |  » Om cookies