Denna webbplats använder sig av cookies för att förbättra sidans funktionalitet för dig. Fortsätter du att besöka vår hemsida godkänner du att vi använder cookies. Vilka cookies använder vi?

Skräddarsydd industri & labbteknik

Från applikation till funktion

0 produkter / 0,00kr

Till varukorgen-ikon

0

Fysoxisk miljö för cellodlingar

Konsten att spegla cellers naturliga syrenivå med total kontroll

Hypoxi i relation till Fysoxi och Normoxi

Det finns många olika begrepp när det gäller cellodling i kontrollerbar syrehalt, vad som är relevant är helt beroende på vad man vill uppnå med odlingen eller forskningen.

 • Hypoxi - Från Hypo = Underskott och oxia = av syre, beskriver ett underskott av syre. Vilken syrehalt som avses beror på vilken referens som man utgår ifrån. Utgår man från normala atmosfärsförhållanden innebär detta en syrehalt under 21%. Men det kan också sättas i relation till en viss cellstamm, säg att den har en fysiologisk syrehalt i vävnaden på 7%, utsätts den då för en syrehalt på 6% eller lägre så är det Hypoxiska förhållanden för just den cellstammen. 
 • Fysoxi - Från fysiologisk relevant syrehalt som motsvarar den syrehalt som finns i vävnaden som cellerna är tagna ifrån. Ska cellerna inte stressas eller påverkas på andra sätt som kan förändra dem och påverka resultat negativt bör så stor del som möjligt av studierna hållas i cellens naturliga fysiologiska syrehalt. 
 • Normoxi - Från Normal syrehalt, normalt betecknar detta 21% O2, motsvarande den syrehalt vi har i atmosfären, närmst jordytan. Men begreppet "normal" kan också ha andra referenspunkter, det kan till exempel också beteckna den syrehalt som är relevant och normal för en viss vävnad om man har detta som utgångspunkt. För att undvika förvirring är då Fysoxi ett bättre begrepp. 

Fysoxi med full kontroll för bästa resultat vid cellodling

Den naturliga syrehalten i olika vävnader i den mänskliga kroppen ligger på mellan 3-13%, men övriga parametrar är också kritiska för tillförlitliga resultat: 

 • Komfortabel temperatur, som hålls stadig och stabil. Inte för varmt och inte för kallt.
 • Ett odlingsmedia som ger cellerna rätt mängd näring och ger goda odlingsegenskaper.
 • Optimal pH och en luftfuktighet som håller cellerna friska 
 • En syrenivå som återspeglar cellens ursprung
Med en lösning från Baker Ruskinn skapas den bästa miljön för celler

Oavsett om det är mycket små odlingar som ska utföras eller om det är stora studier som kräver både mikroskopering och lång lagring så finns ett system eller en kombination av system som ger en optimal odlingsmiljö för era celler

Problem uppstår om celler odlas vid felaktiga syrenivåer

För lite syre (under 1%) 
 • Brist på energiproduktion
 • Brist på energiproduktion
 • Uppreglering av glykolys 
 • Ökad ventilation och hjärtrytm 
 • Ökad vaskularisering 
 • Tumörtillväxt och metastasering 
 • Hjärtinfarkt, cerebral ischemi 
 • Avvikande ROS-produktion
För hög syrekoncentration (21%)

Exempelvis i en vanlig CO2-inkubator

 • Ökad ROS-produktion
 • Avvikande metyleringshomeostas 
 • Cellulär skada (lipidoxidation) 
 • Enzyminaktivering 
 • Protein- och nukleinsyraoxidation
 • Celldöd

Exempel på fysiologiska syrenivåer i olika cellvävnader

Tekniska lösningar för fysoxi i alla storlekar från Baker Ruskinn

InvivO2 - Physiological Cell Culture Workstations

Vår InvivO2-arbetsstation är fylld med nya, innovativa funktioner som gör att du kan studera även de mest komplexa cellinteraktioner under perfekta fysiologiska syreförhållanden. Oavsett om du hoppas kunna replikera miljön i blodkärl eller lungvävnad, är InvivO2 det bästa verktyget för jobbet.

InvivO2 är enkel att använda och anpassningsbar för att tillgodose dina behov, särskilt för cellodlingsapplikationer som kräver noggrant kontrollerad syrereglering, och erbjuder exakta och stabila användardefinierade miljökontroller, direkt åtkomst till den inre kammaren.

Läs mer om InvivO2 här!

SCI-tive - Larger Physiological Cell Culture Workstations

Mimic Physiology (O2)

SCI-tive-sortimentet av avancerade fysiologiska arbetsstationer är utformade för att efterlikna 'in vivo' -förhållanden som ger en kontinuerlig cellodlingsmiljö som eliminerar cellulär stress kopplad till variationer i temperatur, pH och oxidation. Med SCI-tivet kan du studera även de mest komplexa cellinteraktioner under efterliknade fysiologiska syreförhållanden. Med mer än ett decennium av kundfeedback och erfarenhet har våra arbetsstationer förfinats för att möta dina specifika behov.

Baker Ruskinns SCI-tive-sortiment med avancerade hypoxiarbetsstationer är perfekt lämpade för cellodling under fysiologiskt syre, vilket hjälper till att ge bättre stamcellinjer genom att eliminera cellulär stress kopplad till variationer i temperatur, pH och oxidation. SCI-tives slutna cellodlingsmiljö efterliknar in vivo-förhållanden med exakta, användardefinierade kontroller, så att du kan studera även de mest komplexa cellinteraktionerna. Dess rymliga interiör ger en kontinuerlig, kontrollerad syremiljö, från sådd till expansion, analys och skörd, och rymmer enkelt en mängd analytisk utrustning som helt eliminerar behovet att arbeta på en öppen bänk. SCI-tives HEPA-filtreringssystem (tillval) ger ren luft inom arbetsområdet för att skydda kulturer från föroreningar, och ett uppgraderat förbättrat inneslutningspaket ger användarskydd.

Läs mer om SCI-tive här!

CondoCell® Luxury accommodation for cells

Culture As Nature Intended 

CondoCell erbjuder lyxigt boende för celler! När den används tillsammans med en hypoxisk inkubator och / eller en fysiologisk cellodlingsarbetsstation kan CondoCell ge verklig, kontinuerlig fysiologisk kontroll över hela cellodlingssystemet.

CondoCell fångar miljön i alla inkubatorer eller arbetsstationer som gör kontinuerlig, oavbruten kultur tillgänglig för alla. I kombination med en arbetsstation hjälper CondoCell till att undvika störningar i tillförseln av temperatur, luftfuktighet och gas (syre) till odlingsmiljön. CondoCell kan också paras ihop med vilken inkubator som helst (Standard CO2 eller Tri-Gas) för att ge stabil, oavbruten kontroll av den avsedda tillväxtmiljön OCH minskar sannolikheten för korskontaminering i inkubatorn, från hyllan till hyllan och cellinjen till cellinjen. När de används tillsammans underlättar CondoCell kontinuerlig, oavbruten kontroll över hela kedjan och utsätter aldrig dina celler för oxidativ stress utifrån. 

Condo Cell (höger), med tillbehören Rapid Purge Unit (överst) och Atmosphere Circulation Unit (vänster)

CondoCell eliminerar de skadliga effekter som celler för närvarande upplever inom de flesta in vitro-verktyg genom att leverera stabil, oavbruten kontroll över de tillväxtförhållanden de behöver (och förtjänar!) för att trivas. Med CondoCell kan du vara säker på att ditt arbete aldrig kommer att äventyras av begränsningen av din befintliga utrustning, vilket resulterar i fler, bättre och lyckligare celler.

Läs mer om CondoCell® på Baker Ruskinns hemsida här!

OxyGenie™ - Your entry into Physoxia

Culture As Nature Intended

OxyGenie är ett odlingssystem med låg syrehalt för växt- och cellbiologi. En miniatyriserad inkubationsplattform, OxyGenie, ger forskare en liten, bärbar och kontinuerlig fysoxisk (hypoxisk) miljö för kortvariga fysiologiska syre- och temperaturstudier.

OxyGenie är perfekt för att utföra högupplöst mikroskopi eller bestrålning under fysiologiska syreförhållanden, vilket förlänger den tid då dina celler kan exponeras för in vivo-liknande celltillväxtförhållanden. OxyGenie är ett nyckelverktyg för användning för konceptvalidering eller startvalidering för fysiologisk cellodling i ditt laboratorium, med minimal risk.

All life science-relaterad forskning kan nu använda teknik som levererar kontrollerade, fysiologiskt relevanta förhållanden till ett ekonomiskt pris! Få resultat som motsvarar forskning som utförs inom en InvivO2-arbetsstation med OxyGenie (cellmorfologi och cellhälsa).

Baserat på teknik utvecklad av BioMediTech - Institutet för biovetenskap och medicinsk teknik, Tammerfors, Finland

Läs mer om OxyGenie™ på Baker Ruskinns hemsida här!

OxyGenie™ med plats för små cellodlingar i de färgkodade behållarna överst. Gasflaskor med N2 och CO2 för att ge rätt hypoxisk eller fysiologisk miljö (fylls på från stor flaska) och kontrollpanel nere till vänster. 

OxyGenie™ är portabel och har ett inbyggt batteri för fristående drift under transport, batteriet ger full kapacitets för alla funktioner i 2 timmar. 

Kontakta oss / Information

MILMEDTEK AB  |  Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona  |  E-post: mail@milmedtek.se

Telefon: +46 455 332 770

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2022 |  » Om cookies