Skräddarsydd industri & labbteknik

Från applikation till funktion

0 produkter / 0,00kr

Till varukorgen-ikon

0

Hypoxiboxar / Instrument för arbete i en kontrollerad syrehalt

- Baker hjälper dig att spegla cellers naturliga syrenivå med total kontroll

Nedan ger vi en översikt över de produkter vi erbjuder inom fältet och längre ner på sidan kan du enkelt begära ytterligare information och en kostnadsfri offert. 
InvivO₂ 400 / 500 / 1000 - Hypoxibox / Arbetsstation för arbete i kontrollerad syrehalt

InvivO₂ är ett toppmodernt system för cellodling som simulerar fysiologiskt relevanta förhållanden. Dessa system har vi primärt utplacerade på landets universitet och används oftast för forskning inom cancerbiologi och stamcellsbiologi. 

 • Kapacitet i antal cellodlingsplattor (96-brunnar): Från 399 till 798 st. I antal T 75 flaskor: 155 - 310 st.
 • Temperaturkontroll: Omgivningstemperatur + 7°C upp till +45°C    
 • Syrekontroll: Från 0,1 % till 23,0 % O₂    
 • Koldioxidkontroll: Från 0,1 % till 30,0 % CO₂
 • Luftfuktighetskontroll: Ja
SCI-tive - större arbetsstationer för storskalig cellodling

SCI-tive arbetsstationer ger dig optimala odlingsförhållanden i en sluten - och syrekontrollerad atmosfär. Välj mellan 1-4 moduler, med eller utan integrerad utrustning. Modulerna sammankopplas med uppvärmda och gaskontrollerade slussar. 

 • Kapacitet per kammare: Upp till 592 st. T 75 flaskor. 
 • Temperaturkontroll: Omgivningstemperatur +5 °C upp till +45°C
 • Syrekontroll: Från 0,1 % till 22,9 % O₂    
 • Koldioxidkontroll: Från 0,1 % till 30,0 % CO₂
 • Luftfuktighetskontroll: Från omgivningsförhållanden till 85% RH med ultraljudssystem. 
PhO₂xBox - omvandla din inkubator till en multigasinkubator

PhO₂xBox består av två separata delar - en kammare och en gasblandare. Kammaren placeras i  ett uppvärmt utrymme såsom en inkubator för att utöka dess kapacitet med syrekontroll. Eller varför inte skapa en sekundär miljö i din befintliga hypoxibox?

 • Kapacitet i antal cellodlingsplattor (96-brunnar): 8 eller 24 (två storlekar). 
 • Temperaturkontroll: Nej. Kammaren placeras i uppvärmt utrymme.
 • Syrekontroll: Från 0,1 % till 20,0 % O₂ 
 • Koldioxidkontroll: Från 0,1 % till 20,0 % CO₂
 • Luftfuktighetskontroll: Nej. 
 • Val mellan svart eller transparant kammare (ljusgenomsläpp eller ej).
VelO₂x - syrekammare för djurstudier

Systemet består av två komponenter, en kammare designad för två försöksburar samt en gasblandare. 

Primärt användningsområde: simulering av snabba förändringar i syremiljö såsom intermittent hypoxi i djur. Även för studier som berör sömnapné, ischemi, okulär angiogenes, ateroskleros med mera. 

Oxygenie - Transport av celler under Hypoxi / Bestrålning av levande celler

Oxygenie är utformat som en resväska där små kulturer av celler i gaskontrollerade förhållanden kan transporteras (2 timmars batteritid). 

De små cellodlingsskålarna är utformade för att kunna placeras direkt under ett mikroskop och kan användas i studier som utvärderar effekter av strålningsbehandling (strålningskompatibla). 

Condocell / RPU / ACU - Kontaminationsskydd, transport och snabb syrereducering

Kompletterande utrustning till cellodlingar och vävnadsprover. En Condocell omsluter dina dina prover och förhindrar korskontamination då inluften är filtrerad. Enheten möjliggör även transport av cellodlingar mellan avdelningar under kontrollerad miljö (gasblandning och temperatur). 
En rapid purge unit (RPU) säker snabbt syrehalten i en Condocell till relevanta nivåer och kan användas i samband med insamling av syrekänsliga prover. En ACU används för att få flera Condoceller att "andas" en gasblandning från exempelvis en inkubator. 

Kontakta oss för mer information

Fyll i formuläret nedan för att kontakta oss och begära en kostnadsfri offert. 

Vad är Hypoxi? 

- Och hur är det relaterat till Normoxi och Fysoxi (physoxia)? 

Det finns många olika begrepp när det gäller cellodling i kontrollerbar syrehalt, vad som är relevant är helt beroende på vad man vill uppnå med odlingen eller forskningen.

 • Hypoxi - Från Hypo = Underskott och oxia = av syre, beskriver ett underskott av syre. Vilken syrehalt som avses beror på vilken referens som man utgår ifrån. Utgår man från normala atmosfärsförhållanden innebär detta en syrehalt under 21%. Men det kan också sättas i relation till en viss cellstamm, säg att den har en fysiologisk syrehalt i vävnaden på 7%, utsätts den då för en syrehalt på 6% eller lägre så är det Hypoxiska förhållanden för just den cellstammen. 
 • Fysoxi - Från fysiologisk relevant syrehalt som motsvarar den syrehalt som finns i vävnaden som cellerna är tagna ifrån. Ska cellerna inte stressas eller påverkas på andra sätt som kan förändra dem och påverka resultat negativt bör så stor del som möjligt av studierna hållas i cellens naturliga fysiologiska syrehalt. 
 • Normoxi - Från Normal syrehalt, normalt betecknar detta 21% O2, motsvarande den syrehalt vi har i atmosfären, närmst jordytan. Men begreppet "normal" kan också ha andra referenspunkter, det kan till exempel också beteckna den syrehalt som är relevant och normal för en viss vävnad om man har detta som utgångspunkt. För att undvika förvirring är då Fysoxi ett bättre begrepp. 

Fysoxi med full kontroll för bästa resultat vid cellodling

Den naturliga syrehalten i olika vävnader i den mänskliga kroppen ligger på mellan 3-13%, men övriga parametrar är också kritiska för tillförlitliga resultat: 

 • Komfortabel temperatur, som hålls stadig och stabil. Inte för varmt och inte för kallt.
 • Ett odlingsmedia som ger cellerna rätt mängd näring och ger goda odlingsegenskaper.
 • Optimal pH och en luftfuktighet som håller cellerna friska 
 • En syrenivå som återspeglar cellens ursprung
Med en lösning från Baker skapas den bästa miljön för celler

Oavsett om det är mycket små odlingar som ska utföras eller om det är stora studier som kräver både mikroskopering och lång lagring så finns ett system eller en kombination av system som ger en optimal odlingsmiljö för era celler

Problem uppstår om celler odlas vid felaktiga syrenivåer

För lite syre (under 1%) 
 • Brist på energiproduktion
 • Brist på energiproduktion
 • Uppreglering av glykolys 
 • Ökad ventilation och hjärtrytm 
 • Ökad vaskularisering 
 • Tumörtillväxt och metastasering 
 • Hjärtinfarkt, cerebral ischemi 
 • Avvikande ROS-produktion
För hög syrekoncentration (21%)

Exempelvis i en vanlig CO2-inkubator

 • Ökad ROS-produktion
 • Avvikande metyleringshomeostas 
 • Cellulär skada (lipidoxidation) 
 • Enzyminaktivering 
 • Protein- och nukleinsyraoxidation
 • Celldöd

Exempel på fysiologiska syrenivåer i olika cellvävnader

Kontakta oss / Information

MILMEDTEK AB  |  Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona  |  E-post: mail@milmedtek.se

Telefon: +46 455 332 770

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2024 |  » Om cookies