Skräddarsydd industri & labbteknik

Från applikation till funktion

0 produkter / 0,00kr

Till varukorgen-ikon

0

Hem / Produkter / Cellodlingssystem - Hypoxi, Anaerob, CO2-inkubatorer / Anaerobboxar / Mikroaerofila arbetsstationer

Anaerobboxar / Mikroearofila arbetsstationer

För odling av anaeroba / mikroaerofila bakterier och celler

Våra arbetsstationer från Baker är helt slutna handskboxar med noggrann kontroll över temperatur, luftfuktighet och % O₂. 

Vi kan erbjuda både strikt anaeroba system där syrehalten elimineras med hjälp av palladiumkatalysator eller system med syrekontroll för odling av exempelvis mikroaerofila bakterier. Nedan följer en översikt över våra lösningar och längre ner på sidan kan du enkelt begära en kostnadsfri offert.   
Bugbox Ax / Bugbox M

Bugbox serien är våra mindre anaerobboxar med små fotavtryck. Precis som de större systemen har Bugbox sluss, handskportar och genererar en helt anaerob miljö med 0,0 % syre (alternativt med syrekontroll, Bugbox M). 

 • Kapacitet i 90 mm plattor: Max 270 st.
 • Slusskapacitet i 90 mm plattor: 30 st. (Ax), 10 st. (M)
 • Temperaturkontroll: Från omgivningstemperatur +5 °C upp till +45°C
 • Luftfuktighetskontroll: Ja 
 • Datalogg: Ja
 • Syrekontroll: 0,0% O₂ (standard), 0,0 - 23,0% O₂ (M-serien)
 • Koldioxidkontroll: 0,1 - 30,0% CO₂ (M-serien)
Concept 400 / Concept 500 (M)

Våra större anaerobboxar som är ett vanligt förekommande system runtom landets sjukhus och universitet. Systemen är HEPA-filtrerade och ger kontroll över temperatur, fuktighet och antingen 0,0%- eller inställbar syrehalt (M-modeller).

 • Kapacitet i 90 mm plattor: Max 500 st.
 • Slusskapacitet i 90 mm plattor: 42 st. (C400), 70 st. (C500)
 • Temperaturkontroll: Från omgivningstemperatur +7,0 °C upp till +45,0 °C
 • Luftfuktighetskontroll: Ja
 • Datalogg: Ja
 • Syrekontroll: 0,0% O₂ (standard), 0,0 - 23,0% O₂ (M-serien)
 • Koldioxidkontroll: 0,1 - 30,0% CO₂ (M-serien)
Concept 1000 (M)

En större anaerob arbetsstation med dubbla kammare vars inställningar är oberoende av varandra. Går att få med en arnaerob och en mikroaerofil kammare. Stor gemensam sluss med dubbla inre dörrar. 

 • Kapacitet i 90 mm plattor: Max 1000 st.
 • Slusskapacitet i 90 mm plattor: 98 st. 
 • Temperaturkontroll: Från omgivningstemperatur +7,0 °C upp till +45,0 °C
 • Luftfuktighetskontroll: Ja
 •  Datalogg: Ja
 • Syrekontroll: 0,0% O₂ (standard), 0,0 - 23,0% O₂ (som option)
 • Koldioxidkontroll: 0,1 - 30,0% CO₂ (M-serien)

Kontakta oss för mer information

Fyll i formuläret nedan för att kontakta oss och begära en kostnadsfri offert. 

Vad är en anaerob miljö?

En anaerob miljö kännetecknas av den totala frånvaron av syre. Organismer som kan leva i en anaerob miljö har en metabolism som är oberoende av syre, de kan istället erhålla energi genom att oxidera vissa kolhydrater, exempelvis glukos. Det är främst vissa bakteriestammar och protozoer som har en anaerob metabolism. Den mänskliga mikrobiotan innehåller runt 10^14 bakterieceller varav majoriteten är strikta anaerober, vi lever i normalfallet i symbios med dessa bakterier och drar fördelar av varandra. Det finns även vissa anaeroba stammar som är opportunistiska patogener och som kan orsaka allvarliga infektioner. Kliniska diagnostiska bakteriologilaboratorier behöver odla dessa organismer för att diagnostisera och behandla sådana infektioner.

Anaerober brukar klassas i tre kategorier beroende på deras egenskaper:

 • Obligata anaerober, som inte kan använda syre för sin tillväxt och som skadas om syre finns närvarande.
 • Aerotoleranta/lufttoleranta organismer, som inte har förmågan att använda syre för sin tillväxt, men som tål en viss närvaro av det.
 • Fakultativa anaerober, som kan växa utan syre, men om syre finns närvarande har förmåga att utnyttja det för sin tillväxt. 

Mikroaerofila kulturer och fakultativa anaerober

Mikroaerofila bakterier, ofta bara kallade mikroaerofiler, är stammar av bakterier som behöver en låg och kontrollerad syrenivå för att kunna växa. Det vanligaste är mellan 5-10% syrgas i kombination med 1-10% koldioxid, där koldioxiden har en stimulerande verkan på tillväxten. Vätgas har också i de flesta fall en stimulerande verkan på tillväxten.

Vår normala atmosfär har en syrehalt på 21%, detta är en nivå som är giftig för de mikroaerofiler. Detta beror förmodligen på dess enzymer som har dålig funktion för att avgifta väteperoxid och superoxidradikaler. 

Exempel på mikroaerofiler inkluderar: Campylobacter, Borrelia och Helicobacter pylori

Odling av mikroaerofila bakteriekulturer eller fakultativa anaerober  i absolut säker och syrekontrollerad miljö med full kontroll över både temperatur och luftfuktighet är helt kritiskt för bra och tillförlitliga resultat - resultat som kan vara avgörande för en korrekt diagnos och behandling. 

Med Baker Ruskinns mikroaerofila arbetsstationer är det möjligt att utföra odling och avläsning av bakteriekulturer på det mest effektiva och säkra sättet - i miljö med absolut kontrollerad låg syrehalt.

Campylobacter jejuni

Kontakta oss / Information

MILMEDTEK AB  |  Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona  |  E-post: mail@milmedtek.se

Telefon: +46 455 332 770

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2024 |  » Om cookies