Skräddarsydd industri & labbteknik

Från applikation till funktion

0 produkter / 0,00kr

Till varukorgen-ikon

0

 

Utvald teknik till Life Science / Laboratorieutrustning

Nedan finner du ett urval av vår utrustning anpassad för Life Science-sektorn.

Cellodlingssystem / Inkubatorer / Homogenisering

Anaerobboxar 

Våra anaeroba odlingssystem från Baker Ruskinn används idag kliniskt på flera avdelningar för mikrobiologi i landets sjukhus.

Anaerob miljö  säkerställs med palladiumkatalysator och %CO2 och temperatur styrs med hög noggrannhet.

Hypoxiboxar

Odlingssystem för odling under antingen hypoxiska förhållanden eller vid fysiologiskt relevant syrehalt ("fysoxi"). 

Noggrann kontroll över %O2, %CO2, temperatur och fuktighet. Små system upp till renrumsmoduler.

CO₂-inkubatorer

Våra CO₂-inkubatorer från Baker levererar optimalt skydd med HEPA-filter och extremt snabba återhämtningstider för att ge era celler optimala odlingsförhållanden.

Högtryckshomogenisatorer

Världsledande utrustning inom homogenisering, cellruption, dispersion och skapande av liposomer och emulsioner av prover från Avestin.

Temperering: Laboratoriekylar, Ultrafrysar, Ugnar mm. 

Laboratoriekylar

Kvalitetskylar i olika modeller från spanska Infrico med modeller från 70 till 300 l effektiv volym. 

Utformade för att hålla en homogen temperatur på +2°C till +8°C.

Ultrafrysar / Lågtemperaturfrysar

Välj mellan laboratoriefrysar med temperaturer mellan -10°C och -25°C, Lågtemperaturfrysar med temperaturer mellan -20°C och -40°C eller Ultrafrysar med temperaturer mellan -40°C och -86°C.

Vattenbad / Kylvattenbad

Olika modeller från olika leverantörer, klassiska termostatbad med eller utan cirkulation, skakvattenbad och kylvattenbad. 

Vi erbjuder även vattenbadscirkulatorer och recirkulerande kylare av hög kvalitet. 

Torkugnar och labbugnar

I denna kategori erbjuder vi ett brett sortiment av ugnar upp till 300°C, val mellan ugnar utan eller med intern luftcirkulation (forcerad cirkulation)  och kapacitet upp till 760 l för standardmodeller. Se gärna våra högtemperatursugnar med temperaturer upp till 850°C. Även muffelugnar och rörugnar

Mikrobiologiska säkerhetsbänkar, Dragskåp och Draghuvar

Mikrobiologiska säkerhetsbänkar

Klass I, Klass II och Klass III. Kojairs Biowizard mikrobiologiska säkerhetsbänkar ger en mycket bekväm och säker arbetsmiljö för den som arbetar vid bänken, samtidigt som den ger ett utmärkt skydd för era biologiska prover eller material.

Dragskåp och draghuvar

Kojairs dragskåp är utformade för laboratoriebruk i industri, sjukhus, skolor etc. De skyddar anställda från exponering för material och gaser som är farliga för deras hälsa. Dragskåpen ansluts mot egen ventilationskanal med mekaniskt utsug.

Renrum, autoklavsystem och sterilteknik

Modulära renrumsenheter

Varför föra in personalen i en ren miljö när det räcker med att proverna eller tekniken är där? Baker Ruskinns arbetsstationer går att få GMP-godkända och motsvarar en partikelrenad miljö (EU GMP renrumsklass A). 
Kontroll över temperatur, fuktighet mm.

Större autoklavsystem

Via Fedegari erbjuder vi stora blockautoklaver med upp till 1000 l kapacitet. 

Vi har även större system för processindustri och mindre bänkmodeller

Bänkautoklaver

Mindre bänkautoklaver i B-klass enligt EN 13060 med vakuumsystem.

3 modellserier mellan 17 och upp till 28 liters kammarvolym: B Supreme, B Futura och B Classic.  Designade för ett snabbt arbetsflöde och intensivt labbarbete.

Säker UV-desinfektion

UV Medico leder utvecklingen av helt ny lampteknologi som möjliggör UV-ljus vid 222 nm. Denna våglängd är säker för människor vilket gör att ni kan desinfektera rum och processer med människor på plats. 

Storskalig vattenrening

Via Watera erbjuder vi skräddarsydd vattenrening upp till obegränsade volymer för olika branscher. Omvänd osmos, EDI, Ultrafiltering, UV och diverse förfiltreringsteg matchas för den optimala lösningen. 

Småskalig vattenrening

RO-enheterna i DEMIWA-serien producerar RO-vatten kontinuerligt och drivs av det kommunala vattentrycket. Förfiltrering, kolfiltrering och omvänd osmos skapar vatten renare än klassiskt destillerat vatten, till ett lågt pris. Konstant övervakning  av kvalitet via manometrar och konduktivitetsmätare. 

Ytterligare filter för renhet under 0,1µS/cm går att lägga till.

Övrig labbutrustning

Mikroskop / Stereomikroskop

Milmedtek AB samarbetar med Euromex i Nederländerna för att lösa i stort sett alla applikationer som berör mikroskopering. 

På vår hemsida finner ni inte alla modeller men titta även gärna på deras hemsida för deras kompletta utbud - som vi är svensk återförsäljare av. 

Vågar och kalibreringsvikter

Vågar av hög kvalitet från Adam Equipment. Från analysvågar med fyra decimalers noggrannhet till, till veterinärvågar och kranvågar med en kapacitet på 10 000 kg

Titta även på deras hemsida för deras kompletta utbud - som vi är svensk återförsäljare av. 

Omrörning och skakning

Magnetomrörare, skakapparater och vaggor, skakinkubatorer, omrörarmotorer mm. Brett utbud från olika leverantörer. 

Fråga gärna efter vad ni behöver då alla våra produkter inte finns på hemsidan. 

Kontakta oss / Information

MILMEDTEK AB  |  Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona  |  E-post: mail@milmedtek.se

Telefon: +46 455 332 770

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2024 |  » Om cookies