Skräddarsydd industri & labbteknik

Från applikation till funktion

0 produkter / 0,00kr

Till varukorgen-ikon

0

Hem / Produkter / Skyddsventilation / Renluftsteknik / LAF / Renluftstak, LAF-tak, Operationstak och Pulverenheter

Renluftstak/LAF-tak, Operationstak och Pulverenheter från finska Kojair

Världsledande teknik för renluft, uppskalat till dimenisonen av hela eller delar av rum. 

Renluftstak/LAF-tak - säkerhet för produkt

Denna typ av utrustning genererar ett laminärt luftflöde från en takmodul, med skalbar storlek, ner över arbetsyta eller golv där krav på partikelfri arbetsmiljö föreligger. 

 • Stort utbud av standardmodeller
 • Specialmodeller konstrueras för de specifika önskemålen
 • Förfilter: EU-3
 • Huvudfilter: HEPA: EU-14. Filterkapacitet 99,999 % (DOP)
 • Filterbyte underifrån eller från utsida. 
 • Utförande i lackerat eller rostfritt stål. 

Läs mer under produktvalen nedan.

Operationstak

Renluftstak specifikt anpassade för att ge en säker och mikrobfri miljö i operationssalar. 

 • Flexibla lösningar anpassade efter verkliga behov - alla system specialbyggs efter det behov som finns på installationsplatsen. 
 • Ett Kojair operationstak med laminärt luftflöde ner över operationsbordet säkerställer att luften byts ut minst 400 gånger i timmen i operationsytan och att hela operationsrummets luft byts ut minst 20 gånger i timmen. 
 • Partikel- och mikrobfri miljö minskar riskerna vid operation väsentligt. 

Läs mer under produktvalen nedan. 

Pulverenheter - Säkerhet för både produkt, operatör och miljö

Skapar en ren miljö under ett laminärt luftflöde med HEPA-filtrerad luft som man kan utföra hantering av råmaterial som inte får kontamineras i. Luftflödesfunktionen är lik den i en säkerhetsbänk klass II och all luft cirkuleras inne i pulverenheten innan den genom filtrering med HEPA-filter släpps ut utanför pulverenheten. Laminärt luftflöde in i arbetsmiljön säkerställer att miljön utanför systemet inte kontamineras. 

 • Ren arbetsstation för vägning och provtagning av känsliga råmaterial.
 • Skyddar också operatören och miljön utanför.
 • Filtrering i två, tre eller fyra steg.
 • Designas efter kundens behov och applikation för att säkerställa en så optimal funktion som möjligt. 
 • Optioner och extrafunktioner inkluderar: Belysning, hastighetsinställning, sidoväggar eller draperier, hastighetskontroll och larmfunktioner, friskluftanslutning, inbyggd kylning eller värmning och anslutning till ventilationssystem. 

Läs mer under produktvalen nedan.

Renluftstak, LAF-tak, Operationstak och Pulverenheter

 

Operationstak (Operationstak)

Specialkonstruerade inbyggnadsmoduler som genererar ett laminärt flöde av HEPA-filtrerad renluft ner över operationsbord eller så stora delar av operationssalen som önskas. 

Dessa moduler är framtagna för att ge extra hög säkerhet och för att minska eventuell infektionsrisk vid operationer genom att kontinuerligt blåsa partikel och mikrobfri luft ner över operationsytan. 

Alla moduler specialbyggs för de unika kraven i varje unik operationssal och anpassas och kalibreras in för bästa patientsäkerhet. 

Pulverenhet - Säkerhet för produkt, operatör och m (Powder unit)

Ren arbetsstation för vägning av råmaterial och provtagning av dem

Skyddar också operatören och miljön - har ett luftflöde likt en mikrobiologisk säkerhetsbänk klass II. 

Filtrering i två, tre eller fyra steg

Mått och material enligt kundens önskemål och applikationsbehov

Suger in omgivande luft (eller extern luft) vilket ger ett laminärt inflöde som garanterar att inga luftburna partiklar hanterade i pulverenheten lämnar pulverenhetens kammare. 

All luft HEPA-filtreras, större delen blåses ner över arbetsytan i kammaren, och en mindre del blåses ut i rummet eller till ventilation. Detta ger ett undertryck in i pulverenheten som gör att luft kommer flöda laminärt in i utrustningen. 

Renluftstak - LAF-tak (LAF-tak)

Takmoduler med inbyggda filter och fläktar i skalbar storlek för ett laminärt flöde av ren luft ner över en arbetsyta. Går att få med egna ben på stativ vilket gör utrustningen lätt att placera i en större lokal, hjul finns som option vilket gör denna renluftslösning mobil inom lokalen. Modulerna går också att montera i tak eller upphängda från tak. Olika typer av sidoväggar och draperier finns tillgängligt för att ytterligare säkerställa ett laminärt flöde av HEPA-filtrerad luft ner över arbetsytan. 

Mycket flexibla moduler som går att få i helt applikationsanpassade utföranden.  

Kontakta oss / Information

MILMEDTEK AB  |  Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona  |  E-post: mail@milmedtek.se

Telefon: +46 455 332 770

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2024 |  » Om cookies