Skräddarsydd industri & labbteknik

Från applikation till funktion

0 produkter / 0,00kr

Till varukorgen-ikon

0

Vertikalt laminärt luftflöde - Det mest effektiva sättet attkontrollera mikrobnivåer i en operationssal.

”Syftet med ventilation i operationssalen är att minimera riskerna för föroreningar från människor och andra osterila källor för patienter och sår. Luftventilation tar också bort eventuella anestesigaser som flödar ut i luften.” (Ekono Oy. Energibesparingar och sjukhushygien, Helsingfors 1990)

Forskningsresultat om luftfiltrering i operationssalar, översättning till Svenska från Kojair.com:

Resultaten nedan är hämtade från en EKONO Oy-studie som utförts för Finlands sjukhusförening, "Energibesparingar och sjukhushygien", Helsingfors 1990. Andelen postoperativa infektioner efter ortopedisk knä- och höftoperation är dubbelt så hög för kirurgi utförd i operationssalar med konventionella ventilationssystem jämfört med operationssalar som ventileras HEPA-filtrerad luft med laminärt luftflöde. Jämfört med konventionell turbulent ventilation kan vertikalt laminärt flöde minska antalet infektioner efter operationen med hälften. I flera studier med fokus på luftväxlingssystem för hela operationssalar har vertikalt laminärt luftflöde tidligt bevisats gravt fördelaktigt. I laminärt luftflöde cirkulerar hela luftmassan i en riktning och förskjuter den befintliga luften i operationsområdet. I ett ventilationssystem baserat på vertikalt laminärt flöde blåses den inkommande luften rakt ner genom mikrofilter ovanför operationsbordet. Det nedåtgående luftflödet förhindrar att luftmassor blandas i arbetsområdet. Luft i operationsområdet byts 400 gånger per timme och minst 20 gånger per timme i hela rummet. 20% av luftmassan ventileras ut ur rummet och ersätts med frisk luft. 80% av luften i rummet återcirkuleras, filtreras och blandas med ersättningsluften och blåses tillbaka in i rummet. På detta sätt behövs inte ökade mängder frisk luft jämfört med konventionella system, vilket håller energikostnaderna nere.

Kojairs laminära flödesenhet är en flexibel, total lösning

Kojairs laminära flödesenhet är fabrikstestad och färdig att använda. En operationssalsmodul kan inkludera allmän belysning, gas, syre och elektriska anslutningar och utsugsanslutningar. Fläktarna kan placeras i samma rum som sjukhusets luftkonditioneringsmaskiner. När en laminär flödesenhet placeras i ett renoverat och moderniserat befintligt utrymme kan filterenheterna i operationssalen rymma cirkulationsfläktarna. På detta sätt kan ersättningsluft tillföras genom det befintliga luftkonditioneringssystemet. Kojair Tech Oy har levererat luftreningsutrustning till operationssalar sedan 1983. En stor del produktion installeras internationellt. Kojairs mångsidiga och omfattande erfarenhet från alla områden av renluftbehov är en del av produkten. Med återkommande förbyggande underhåll kan vi hålla alla system vi levererar tillförlitliga. Varje Kojair laminärflödesenhet är testad fullständigt på fabrik och kan levereras helt redo för installation och är klart att användas. Krävs extern validering samarbetar vi med flera företag som erbjuder dessa tjänster.

Effektiv luftrening för operationssalar är en bra investering

Operationssalen är källan till mer än en fjärdedel av alla infektioner från sjukhuskällor. Detta bidrar till de allt högre kostnaderna för medicinsk vård i form av längre sjukhusvistelser och högre försäkringsersättningar. Effektiv luftrening i operationssalen är en viktig förebyggande åtgärd, tillsammans med avancerade kirurgiska tekniker och korrekt användning av antibiotikaprofylax.

Luftventileringsteknik med ren luft i laminärt flöde är särskilt viktig för ortopedisk, neuro-, hjärt- och mikrokirurgi, som alla kräver exceptionellt sterila tillstånd. Enligt forskning svarar direktkontakt och luftburna föroreningar för 98% av de mikroorganismer som kommer i kontakt med såret under större operationer. Å andra sidan orsakas infektioner som förvärvats efter operation som kräver mindre sterila tillstånd vanligtvis av mikroorganismer utanför operationssalen.

När operationer som kräver extremt sterila tillstånd utförs dagligen och sjukhusvistelser ökas i genomsnitt två veckor av infektioner, betalar effektiv ett operationstak med luftrening och laminärt renluftsflöde sig snabbt. Prisskillnaden mellan ett konventionellt turbulent ventilationssystem och ett med renluft med laminärt flöde täcks på bara några månader av förbättrad hygien och lägre hälso- och sjukvårdskostnader* Källa Kojair Tech Oy.

Milmedtek erbjuder Kojairs operationstak i Sverige.

Tillbehör / relaterade produkter

Inga produkter hittades

Kontakta oss för för offert och personlig rådlivning!

För våra mer avancerade produkter vill vi hålla personlig dialog och skriva personliga offerter för att ni ska kunna vara så trygga i er investering som möjligt. 

Klicka på knappen för offertförfrågan ovan och fyll i era uppgifter så återkommer vi snarast, eller kontakta oss direkt:

E-post: mail@milmedtek.se
Telefon: 0455-332 770

Telefontid 08.00-16.30

Leasing anpassad för er:

Vi erbjuder fördelaktiga leasingalternativ via Wasa Kredit för att sprida ut investeringen under ett par års tid. Köp den därefter för restvärdet (normalt 5 % av normalt inköpspris). Kontakta oss!

Kontakta oss / Information

MILMEDTEK AB  |  Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona  |  E-post: mail@milmedtek.se

Telefon: +46 455 332 770

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2024 |  » Om cookies