Hem / Säkerhetsbänkar klass I

Mikrobiologiska säkerhetsbänkar klass I

Skydd av operatör vid mikrobiologiskt arbete med potentiellt farliga eller smittsamma biologiska prover. 

Luften i en säkerhetsbänk sugs in genom arbetsöppningen med ett laminärt luftflöde och upp genom et HEPA-filter klass H14 som tar bort 99,995 % av alla kritiska partiklar. Luftflödet skapas med den starka och tysta interna fläkten och den filtrerade luften släpps ut ovanför bänken eller ansluts till ett ventilationssystem. Vår säkerhetsbänkserie KC-1 uppfyller alla krav i EN 12469 för bänkar i klass I. 

Säkerhetsbänkar klass I

 

KC-1 Mikrobiologisk säkerhetsbänk klass I (KC-1)

Kojair KC-1 är en säkerhetsbänk i EN 12469 klass I som skyddar användaren och miljön från faror vid hantering av infekterat och annat farligt biologiskt material. Denna säkerhetsbänk har en öppning genom vilken operatören kan manipulera olika prover och laster inne i bänken. Luft strömmar kontinuerligt laminärt in genom arbetsöppningen och förhindrar därmed att luftburna föroreningar kommer ut från bänken. All luft som lämnar bänken är filtrerad genom ett HEPA-filter klass H14. 

 E-post: mail@milmedtek.se

Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona

 Telefon: +46 455 332 770 

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2024 |  Om cookies