0 produkter / 0,00kr

Till varukorgen-ikon

0

Hem / Produkter / Centrifuger / Multifunktionscentrifuger

Multifunktionscentrifuger

Mångsidiga centrifuger med stor kapacitet för sjukvård, forskning och industri.

NF 800 Bänkcentrifug (NF 800)

NF 800 multifunktions bänkcentrifug är utvecklad för att möta merparten av centrifugeringskraven hos läkemedels-, biotech-, forsknings-, och kvalitetskontrollaboratorier när det gäller medelstora till små prover.

NF 800 har ett luftflödessystem genom locket som begränsar att temperaturen stiger mer än rumstemperatur +3°C och upp till + 12°C även vid mycket långa uppdrag på maxhastighet, beroende på rotortyp.

NF 800 erbjuder en utmärkt pris/kvalitets kvot räknat på mångsidighet, prestanda, användarvänlighet, säkerhet och tillförlitlighet.

Det inställningsbara mikroprocessorstyrda kontrollsystemet garanterar att uppdragen som centrifugen utför är både precist och tillförlitligt. Vid sidan av tid och hastighet går det också att ställa in accelerations- och retardationsnivåer, detta för att skydda känsliga prover. Temperatur går även att ställa in på NF 800R.

Tio programminnesposter finns för frekvent körda centrifugeringsuppdrag. Dessa går enkelt att välja och starta för att spara tid.

NF 800/800R har en mycket användarvänlig och tydlig kontrollpanel. Denna inkluderar fyra digitala displayer för programnummer, hastighet/RCF, tid och acceleration/retardationsnivå och temperatur för NF 800R.

Rotorn drivs av en kraftfull borstlös induktionsmotor av mycket hög kvalitet som inte behöver förebyggande underhåll även efter många års hårt bruk. Motorn har ett inbyggt system mot överhettning.

NF 800/800R är ett mycket säkert system, både för användare, prover och det egna systemet, följande säkerhetsfunktioner finns: Kammare i rostfritt stål, stålbarriärring runt kammaren i överkant, elektroniskt obalansdetektionsystem, lucklåssystem, motoröverhettningsskydd, skydd mot för höga hastigheter hos motorn samt diagnostiskt system för att upptäcka möjliga fel.

I botten av centrifugkammaren finns en dränering för att möjliggöra att smält is och biologiskt farligt spill kan avlägsnas på ett säkert sätt.

Till NF 800/800R finns det ett brett spann med tillbehör i form av olika rotorer och insatser - dessa beställs separat, inga rotorer eller insatser ingår i centrifugen.

NF 800R Bänkcentrifug med kylning (NF 800R)

NF 800R, kyld modell multifunktions bänkcentrifug är utvecklad för att möta merparten av centrifugeringskraven hos läkemedels-, biotech-, forsknings-, och kvalitetskontrollaboratorier när det gäller medelstora till små prover.

NF 800R - Den kylda modellen har ett kraftigt kylaggregat med inställningsbart temperatur på mellan -9°C och +40°C. Detta system klarar att hålla stabil +4°C vid maxhastighet då biologiskt aktiva prover körs.

NF 800/800R erbjuder en utmärkt pris/kvalitets kvot räknat på mångsidighet, prestanda, användarvänlighet, säkerhet och tillförlitlighet.
Kontakta oss / Information

MILMEDTEK AB  |  Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona
Fax: +46 455 332 671, Mail: mail@milmedtek.se

Telefon: +46 455 332 770

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2018 |  » Om cookies