Utvald medicinteknik

Nedan finner du ett urval av vår utrustning anpassad för medicinsektorn.

EKG-elektroder

Europeiskt tillverkade elektroder från Leonhard Lang i Österrike. Våra elektroder i Skintactserien används idag flitigt inom svensk sjukvård och vi kan erbjuda elektroder för arbetsprov, multifunktion, vilo-EKG, för ambulansbruk och Holter.

Mikrobiologiska säkerhetsbänkar

Klass I, Klass II och Klass III. Kojairs Biowizard mikrobiologiska säkerhetsbänkar ger en mycket bekväm och säker arbetsmiljö för den som arbetar vid bänken, samtidigt som den ger ett utmärkt skydd för era biologiska prover eller material.

LAF-tak / Operationstak / Pulverenheter

Världsledande teknik för renluft, uppskalat till dimensionen av hela eller delar av rum. Skräddarsys helt utifrån er specifika applikation. 

Produktskyddsbänkar

Dessa bänkar skapar en partikelfri miljö där provet eller produkten hanteras. Luften filtreras och blåses laminärt ner över provet eller produkten och därefter ut mot operatören.

Kallas även sterilbänkar eller LAF-bänkar. 

Dragskåp och draghuvar

Kojairs dragskåp är utformade för laboratoriebruk i industri, sjukhus, skolor etc. De skyddar anställda från exponering för material och gaser som är farliga för deras hälsa. Dragskåpen ansluts mot egen ventilationskanal med mekaniskt utsug.

Sterilisering och desinfektion

Bänkautoklaver

Mindre bänkautoklaver i B-klass enligt EN 13060 med vakuumsystem. 3 modellserier mellan 17 och upp till 28 liters kammarvolym: B Supreme, B Futura och B Classic. 

Designade för ett snabbt arbetsflöde och intensivt labbarbete.

Diskdesinfektorer

Frontmatade bänkmodeller med bredd på 45 eller 60 cm. Anpassade för placering under bänk. 

Tethys H10: hybrid mellan diskdesinfektor och ultraljudstvätt. Bordsmodell. 

Golvstående medicinska autoklaver

I CAN STEAM: Ett stort utbud av modellstorlekar från 75 liter (1 STU) upp till  4497 liter (72 STU).

Designade för effektiv och säker sterilisering med möjlighet för uppkoppling till existerande spårbarhetssystem. 

Säker UV-desinfektion

UV Medico leder utvecklingen av helt ny lampteknologi som möjliggör UV-ljus vid 222 nm. Denna våglängd är säker för människor vilket gör att ni kan desinfektera rum med människor i. 

Cellodling

Anaerobboxar

Våra anaeroba odlingssystem från Baker Ruskinn används idag kliniskt på flera avdelningar för mikrobiologi i landets sjukhus.

Anaerob miljö  säkerställs med palladiumkatalysator och %CO2 och temperatur styrs med hög noggrannhet. 

Hypoxiboxar

Odlingssystem för odling under antingen hypoxiska förhållanden eller vid fysiologiskt relevant syrehalt ("fysoxi"). 

Noggrann kontroll över %O2, %CO2, temperatur och fuktighet. Små system upp till renrumsmoduler. 

Blodanalys och spirometritillbehör

Blodanalysutrustning

Accutrend Plus från Roche - handhållen enhet för patientnära screening av : 

  • Kolesterol
  • Triglycerider
  • Laktat
Spirometritillbehör

Hygienfilter (bakterie- och virusfilter) med tillhörande mustycke och hård eller mjuk näsklämma. 

Används flitigt på svenska sjukhus, många kombinationer möjliga. 

 E-post: mail@milmedtek.se

Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona

 Telefon: +46 455 332 770 

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2024 |  Om cookies