Skräddarsydd industri & labbteknik

Från applikation till funktion

0 produkter / 0,00kr

Till varukorgen-ikon

0

UV222™ - Extra skydd inom sårbara miljöer

Hälso- och sjukvården är en central pelare för vårt samhälles välbefinnande och sjukhushygien har högsta prioritet för patientsäkerheten. Förorenad luft och ytor är en reservoar för överföring av patogener, och desinfektion av denna miljö är avgörande för att minska riskerna. Det är därför sjukhus och kliniker strävar efter att upprätthålla rigida hygienrutiner.

Sjukvårdspersonal, särskilt personal med kontinuerlig patientkontakt, är i riskzonen varje dag

Våra UV222™ Far UV-C-lampor är designade för säker och effektiv
desinfektion av luft och ytor i lokaler med personal och patienter närvarande, och tekniken backas upp av ett flertal vetenskapliga studier. Som referens har vi samlat en del av forskningen i ämnet här på vår hemsida, samt en sida som förklarar säkerhetsaspekten med våra lampor.

Den största fördelen med att använda Far UV-C-ljus för sanitet är naturligtvis möjligheten till kontinuerlig desinfektion dygnet runt i närvaro av människor. Dessutom är den miljövänlig eftersom den inte använder kemikalier, vilket håller hygiennivån hög och infektionsrisken låg.

För utsatta patienter och kritisk personal är UV222-lampor en ovärderlig extra skyddsbarriär.

Kontakta oss för att höra mer om att ha våra lampor på dina anläggningar.

Skydd av medicinsk personal

Sjukvårdspersonal och då särskilt de i kontakt med smittade, är i riskzonen varje dag. Pandemin har på ett tydligt och grymt sätt avslöjat sårbarheten i vårt sjukvårdssystem och speciellt hur hårt de riktiga krigarna, den medicinska personalen, kan drabbas. Och därmed patienterna i nästa steg. Att arbeta i första linjen med patienter innebär risker för personalen att drabbas av den aktuella sjukdomen. Lyckligtvis finns det bra rutiner för att hålla infektioner bland personalen till ett minimum, och våra Far UV-C-lampor i UV222-serien kan komplettera nuvarande standarder för att ytterligare minska riskerna för infektion.

Med sofistikerade algoritmer och säkerhetsfunktioner säkerställer våra Far UV-C-lampor att exponeringen hålls under reglerade nivåer, samtidigt som de effektivt inaktiverar patogenernas DNA

Den största fördelen med att använda Far UV-C-ljus för
sanitet är naturligtvis möjligheten till kontinuerlig desinfektion dygnet runt i närvaro av människor. Dessutom är den miljövänlig eftersom den inte använder kemikalier, vilket håller hygiennivån hög och infektionsrisken låg.

För utsatta patienter och kritisk personal är UV222-lampor en ovärderlig extra skyddsbarriär.

Desinfektion av inomhusmiljön är nyckeln till att öka säkerheten

Många faktorer är inblandade i rengöringsprocessen av vårdmiljöer och pandemin har väckt fler farhågor om effektiviteten hos nuvarande desinfektionsmetoder, vilket visar på ett behov av optimering. Ofta satsas det mycket på att förbättra sjukvårdspersonalens efterlevnad av städrutiner. Passiv desinfektion, såsom Far UV-C-ljus, kan hjälpa till att nå högre desinfektionsnivåer utan att lägga till något extra arbete i processen. Far UV-C desinfektion kan sömlöst integreras med städ- och desinfektionsrutiner på alla sjukhus och vårdinrättningar – och därmed öka säkerheten för patienter och personal.

Kontakta oss för att höra mer om att ha våra lampor på din vårdinrättning.

Begär offert på UV222 här:

 

UV222™ - För innfällning i kontorstaksplattor (UV222-ceiling)

Bekämpa spridningen av smittsamma sjukdomar med UV-ljus som är säkert för människor och djur med UV222.

Denna modell fälls på ett diskret sätt in i befintliga takplattor 

Denna modell med går att få med antingen 60 eller 100 graders utstrålning beroende på takhöjd och förhållanden till den yta eller område som ska säkras.

UV222™ - För inomhusanvändning med 100 graders lju (UV222-100)

Bekämpa spridningen av smittsamma sjukdomar med UV-ljus som är säkert för människor och djur med UV222.

Denna modell med 100 graders utstrålning passar för applikationer där lampan placeras lite närmare den yta eller område som ska säkras.

UV222™ - För inomhusanvändning med 60 graders ljus (UV222-60)

Bekämpa spridningen av smittsamma sjukdomar med UV-ljus som är säkert för människor och djur med UV222.

Denna modell med 60 graders utstrålning passar för applikationer där lampan placeras lite längre bort från den yta eller område som ska säkras. 

UV222™ - Säker desinfektion för ambulanser och his (UV222-ambulans/hiss)

Bekämpa spridningen av smittsamma sjukdomar med UV-ljus som är säkert för människor och djur med UV222.

Denna modell är speciellt framtagen för installation i ambulanser, transportfordon, hissar och andra trånga utrymmen där det kan finnas en potentiell smittorisk. Patienttransporter av Covid-patienter är ett tydligt exempel, men också hissar på köpcentrum och sjukhus där mycket folk är i rörelse och där luften blir relativt stillastående och full med mikrober från utandningsluft.  

Kontakta oss / Information

MILMEDTEK AB  |  Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona  |  E-post: mail@milmedtek.se

Telefon: +46 455 332 770

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2023 |  » Om cookies