Skräddarsydd industri & labbteknik

Från applikation till funktion

0 produkter / 0,00kr

Till varukorgen-ikon

0

Läs om forskningen bakom Far UV-C 222 nm

Vi har samlat ett urval av viktiga vetenskapliga artiklar och annan forskning om Far UV-C-ljus och dess effekt på patogener och människor.

Far UV-C-ljus (222 nm) inaktiverar effektivt och säkert luftburna mänskliga Coronavirus

Denna Peer reviewed-granskade artikel från Scientific Reports visar att kontinuerlig exponering för långsträckt UV-C på ockuperade offentliga platser vid det nuvarande lagstadgade exponeringsgränsvärdet (~3 mJ/cm2/timme) skulle resultera i ~90% viral inaktivering på ~8 minuter, 95% på ~11 minuter, 99% på ~16 minuter och 99,9% inaktivering på ~25 minuter. Så samtidigt som de håller sig inom nuvarande lagstadgade dosgränser.  Lågdos Far UV-C-exponering har potential att på ett säkert sätt ge en betydande minskning av den omgivande nivån av luftburna coronavirus på ockuperade offentliga platser.

Läs mer → https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7314750/pdf/41598_2020_Article_67211.pdf

Far UV-C light: Ett nytt verktyg för att kontrollera spridningen av luftburna förmedlade mikrobiella sjukdomar

I denna peer-reviewed artikel från Scientific Reports visas det för första gången att Far UV-C effektivt inaktiverar luftburna aerosoliserade virus, med en mycket låg dos på 2mJ/cm2 av 222 nm ljus som inaktiverar >95 % av aerosoliserat H1N1-influensavirus . Kontinuerligt långt UV-C-ljus med mycket låg doshastighet på offentliga platser inomhus är ett lovande, säkert och billigt verktyg för att minska spridningen av luftburna mikrobiella sjukdomar.

Läs mer → https://www.nature.com/articles/s41598-018-21058-w

Långtidseffekter av 222 nm ultraviolett strålning typ C. Steriliserande lampor på möss mottagliga för ultraviolett strålning

Den här peer-reviewade artikeln visar för första gången att Far UV-C effektivt inaktiverar luftburna aerosoliserade virus, med en mycket låg dos på 2mJ/cm2 av 222 nm ljus som inaktiverar >95 % av aerosoliserat H1N1-influensavirus. Kontinuerligt långt UV-C-ljus med mycket låg doshastighet på offentliga platser inomhus är ett lovande, säkert och billigt verktyg för att minska spridningen av luftburna mikrobiella sjukdomar.

Läs mer → https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/php.13269

Utvärdering av akut hornhinneskada inducerad av 222 nm och 254 nm ultraviolett ljus hos Sprague-Dawley-råttor

Denna sakkunniga granskade artikel utvärderade akut hornhinneskada inducerad av 222 och 254 nm UV-ljus hos albinoråttor. I studien inducerades ingen skada på hornhinnan av 222 nm UV-ljus, vilket tyder på att 222 nm UV-ljus kanske inte skadar råttögon inom energiområdet och kan vara användbart för att sterilisera eller förhindra infektion i framtiden.

Läs mer → https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10715762.2019.1603378

Kronisk bestrålning med 222 nm UVC-ljus inducerar varken DNA-skador eller epidermala lesioner i mushud, inte ens vid höga doser

I denna studie visade det sig att kronisk bestrålning med 222 nm UV-C-ljus inte inducerade mutagena eller cytotoxiska effekter i överhuden hos möss. Dessa resultat indikerade att 222 nm UV-C-ljus som emitteras från lampapparaten (eller enheten), som utformats för att dämpa skadligt ljus som finns i våglängder på mer än 230 nm, representerar ett lovande verktyg för att minska SSI-incidensen hos slutenvårdspatienter och sjukhuspersonal.

Läs mer →  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30044862/

Fullständig lista med publikationer

Konsultera de senaste vetenskapliga artiklarna om säkerheten och effektiviteten av Far UV-C-ljus, resultaten av dess tillämpning i verkliga fall och globala bestämmelser om exponering.

Länk till UV-Medico:  https://www.uvmedico.com/publications

Redo för framtidens desinfektion?

Skapa säkra och hälsosamma miljöer med UV222™  

Kontakta oss för mer information!

Begär offert på UV222 här:

 

UV222™ - För innfällning i kontorstaksplattor (UV222-ceiling)

Bekämpa spridningen av smittsamma sjukdomar med UV-ljus som är säkert för människor och djur med UV222.

Denna modell fälls på ett diskret sätt in i befintliga takplattor 

Denna modell med går att få med antingen 60 eller 100 graders utstrålning beroende på takhöjd och förhållanden till den yta eller område som ska säkras.

UV222™ - För inomhusanvändning med 100 graders ljusfält (UV222-100)

Bekämpa spridningen av smittsamma sjukdomar med UV-ljus som är säkert för människor och djur med UV222.

Denna modell med 100 graders utstrålning passar för applikationer där lampan placeras lite närmare den yta eller område som ska säkras.

UV222™ - För inomhusanvändning med 60 graders ljusfält (UV222-60)

Bekämpa spridningen av smittsamma sjukdomar med UV-ljus som är säkert för människor och djur med UV222.

Denna modell med 60 graders utstrålning passar för applikationer där lampan placeras lite längre bort från den yta eller område som ska säkras. 

UV222™ - Säker desinfektion för ambulanser och hissar (UV222-ambulans/hiss)

Bekämpa spridningen av smittsamma sjukdomar med UV-ljus som är säkert för människor och djur med UV222.

Denna modell är speciellt framtagen för installation i ambulanser, transportfordon, hissar och andra trånga utrymmen där det kan finnas en potentiell smittorisk. Patienttransporter av Covid-patienter är ett tydligt exempel, men också hissar på köpcentrum och sjukhus där mycket folk är i rörelse och där luften blir relativt stillastående och full med mikrober från utandningsluft.  

Kontakta oss / Information

MILMEDTEK AB  |  Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona  |  E-post: mail@milmedtek.se

Telefon: +46 455 332 770

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2023 |  » Om cookies