0

Favorit-ikon

0

0

Jämför-ikon

0

0 produkter / 0,00kr

Till varukorgen-ikon

0

Hem / Produkter / Idrottsmedicin & Rehabilitering / Medicinskt klassade löpband från h/p/cosmos

Medicinskt klassade löpband

Världsledande inom rehabilitering, analys och medicinska applikationer

Medicintekniskt klassade enligt Medical Device Directive klass IIb

Vi på Milmedtek AB är stolta att kunna erbjuda den skandinaviska marknadens produkter från h/p/cosmos som är världsledande inom både sportapplikationer, rehabiliteringsapplikationer och medicinska applikationer i kombination med löpband och tillbehör.

Alla h/p/cosmos löpband för medicinska applikationer är medicintekniskt klassade enligt MDD IIb - Vilket är den klass som enligt gällande lagar krävs för utrustning som tillför patienten energi inom sjukvård. 

Ladda ner hela h/p/cosmos produktkatalog här:

Anpassade lösningar

Ta gärna kontakt med oss för diskussion så kan vi ta fram en lösning som passar just er. Alla system är i stora drag anpassningsbara och kan byggas enligt önskemål. Många olika typer av bandytor, motorstyrkor, sidoräcken, viktavlastning, mjukvaror och tillbehör finns.  

De system som presenteras här nedan är förslag på lösningar för olika applikationer, exempelvis är locomotionsystemet här under baserat på det mindre bandet Mercury och med fristående viktavlastningslösning. De locomotionband vi har installerat på Danderyds Sjukhus är baserade på det två storleksklassar större bandet Pulsar, h/p/cosmos locomotion 190/65-3p.

Medicinskt klassade löpband från h/p/cosmos

Airwalk ap – Ställbar gravitation – pulsar® 3p (AirwalkAP)

Airwalk® ap kan användas för tränings-, diagnostik- och rehabiliteringsapplikationer med avlastad gravitation för patienten/atleten. Träning kan påbörjas mycket tidigt efter skada tack vare viktavlastningssytemet och med kraftigt avlastad vikt blir belastningen mycket låg. Fördelen med detta är att det redan i ett tidigt skede går att öva in ett naturligt rörelsemönster efter en skada, även om leder, ben och muskler inte skulle klara full belastning, utan viktavlastning ännu.

Angiologi – mercury® med (Angiology)

Löpbandstester inom angiologi används för att bestämma den smärtfria eller den maximala gångsträckan för en patient under standardförhållanden. Gångsträckan som en patient klarar mäts före och efter behandling. Baserat på mätresultaten bestämms medicinering och eventuell kirurgi. En angiologilösning från h/p/cosmos möter alla krav och behov för tillförlitliga och säkra angiologiundersökningar för att mäta det maximalt möjliga gångavståndet.
- Säkerhet för patienten.
- Säkra och tillförlitliga mätresultat.
- Snabb och enkel dokumentering.

Ergometercykel torqualizer 600ef med (600ef.med)

En ergometercykel är ett klassiskt och effektivt verktyg vid träning, för konditionstestning och andra tester för den professionella användaren. Torqualizer 600ef är ett innovativt system som inte behöver kopplas till något eluttag och som med sin utomordentliga kvalitet möter de hårdaste kraven på en cykelergometer

Locomotionterapi h/p/cosmos locomotion® 150/50 DE (LocoTera)

Tidigt påbörjad rehabilitering möjliggörs med h/p/cosmos locomotion-löpbandssytem med kroppsviktsavlastning. Systemet är utrustad med en rullstolsramp för att patienten på ett enkelt och säkert sätt ska kunna komma upp på bandet. Räckena har dessutom teleskopiska förlängningar med armstöd som extra stöd åt patienten. Med sitsar för terapeuter och i kombination med robowalk® garanteras goda träningsresultat som uppskattas stort av patienterna.

Löpbandsterapi – mercury® med (TreadTera)

Fysiologisk gaitträning – säkert och ergonomiskt

- Realistiska övningar med fallskydd: säker tillgång till löpbandet från rullstol
- Tidig start på rehabiliteringsträning med gångövningar även för överviktiga patienter

Medicinskt löpband för rehabilitering av barn (TreadChild)

Det medicinskt klassade (MDD IIb) löpbandet Pluto i kombination med säkerhetsbåge för fallskydd och robowalk® är idealt för löpbandsterapi för barn. Barnen kan enkelt hålla sig stadiga med de specialanpassade lägre räckena och därmed känna sig säkra under träningen. Löpbandet stoppas automatiskt om barnet skulle falla. Selen som skyddar mot fall skyddar också så att barnet inte slår runt.

Neurologisk gaitterapi/-träning – mercury® med (NeuroGait)

När patienten går på detta band stödjer och vägleder gummibanden framåt benen och ger en naturlig stegrörelse. Kablarna bakåt kan också användas som motstånd och gait-korrektionsträning. Båda systemen med band framåt och bakåt kan användas tillsammans för än bättre träningsresultat. Genom att ställa in bandens fästpunkter i höjdled och i sidled görs träning med rörelsekorrektion möjlig. Motståndsmodulen till stödbanden inkluderar motståndsskalor för kontroll av motståndet för varje band

Parawalk® 3m – Terapeutiska stödräcken (ParaWalk)

- Störräcken som är mycket enkla att justera i höjd och sidled efter patient och applikation
- Enkel konstruktion med höjdjustering med gasfjädrar
- Reproducerbara inställningar tack vare inbyggda skalor
- Uppnå bra resultat tack vare oberoende breddjustering av stödräckena

Rehabilitering av hjärtpatioenter – mercury® med (CardiacRehab)

Löpbandet h/p/cosmos med stödjer många olika träningsformer, denna version använder ett system med hjärtslagsstyrd belastning. En förutbestämd max- eller målpuls definieras och belastningen styrs så att belastningen för patienten hålls konstant på målnivån, dvs. målhjärtrytmen. Löpbandet har gränssnitt som stödjer och är kompatibla med EKG-, ergospirometrisystem, blodtrycksmätare och PC-mjukvaror.

Rehawalk® Gaitanalys h/p/cosmos® 150/50 DE med (RehaWalk)

Rehawalk® Gaitanalys är ett system utvecklat av zebris och h/p/cosmos i samarbete och som drar nyttan av den spetskompetens som båda företagen besitter. Det används för att behandla och analysera gait-störningar i neurologisk, ortopedisk och geriatrisk rehabilitering. Förutom ett löpband består Rehawalk® av en enhet med projektor för visualisering av gait-mönster på bandet. Träning/rehabilitering med virtuell feedback på stor skärm framför löpbandet möjliggörs tack vare trycksensorer placerade under bandet som registrerar hur och var fotnedslagen sker.

Rörelseanalys – Optogait – quasar® med (MotionAna)

Optogait är ett innovativt system för rörelseanalys och bedömning av rörelseförmåga av friska individer eller för patienter med med vissa sjukdomstillstånd. Systemet är utrustat med optiska sensorer som arbetar med en frekvens på 1000 Hz och med en noggrannhet på 1 cm och ger analysdata med plats- och tidsdata för gait, löpning och andra testtyper.

Kontakta oss / Information

MILMEDTEK AB  |  Tennvägen 1, 371 50 Karlskrona
Fax: +46 455 332 671, Mail: mail@milmedtek.se

Telefon: +46 455 332 770

Milmedtek hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning GDPR, se vår integritetspolicy här: Integritetspolicy

© Milmedtek AB  2018 |  » Om cookies